Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 9/85] Z "驍aglem" na mtne wody
驍agiel S.A. to jeden z lider籀w bran髒y Consumer Finance w Polsce, jego specjalnoci s kredyty dla klient籀w indywidualnych. Sp籀ka wchodzi w skad KBC Consumer Finance Poland i nale髒y do belgijskiej Grupy KBC, jednej z wa髒niejszych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w Europie.


W Polsce w skad tej grupy wchodz r籀wnie髒 Kredyt Bank i Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta. Usugi Finansowe 驍agiel SA oferuj dla swoich klient籀w, midzy innymi, mo髒liwo dokonywania zakup籀w w Systemie Ratalnym 驍agiel. Ta forma zakup籀w zawsze cieszya si du髒ym zainteresowaniem i miaa liczn klientel. Jednym z korzystajcych z usug 驍agla by mieszkaniec Ustrzyk Dolnych pan Kazimierz R. Dokona zakup籀w, w terminie spaci raty i nie myla o 驍aglu. W jaki czas p籀驕niej, a dokadnie w drugiej poowie sierpnia 2008 roku, otrzyma serdeczny list, w kt籀rym Prezes Zarzdu 驍agiel SA pan Micha Oziembo z przyjemnoci poinformowa pana Kazimierza o przyznaniu mu karty kredytowej Multima o numerze 4205 4635 0260 0583. Karta zostaa przyznana w ramach podzikowa za korzystanie z usug 驍agla.


Nasz czytelnik otrzyma t kart na specjalnych warunkach, bo nie tylko, 髒e za ni nie zapaci, to dodatkowo przez sze miesicy „od jej wydania” zosta zwolniony z opat za prowadzenie rachunku i ubezpieczenie karty. „Karta to dostp do dodatkowej got籀wki w dowolnej chwili we wszystkich bankomatach w caym kraju. Multim zapaci Pan za codzienne zakupy paliwo, leki, kosmetyki w kraju i za granic. Karta daje te髒 Panu mo髒liwo korzystania z nieoprocentowanego kredytu do 54 dni.” – takimi sowami Prezes Oziembo zachca Pana Kazimierza do skorzystania z prezentu, jaki wspaniaomylnie sprawia mu firma „驍agiel” SA. Wraz z zaczon kart nasz czytelnik otrzyma nastpujc informacj: „Aby rozpocz korzystanie z karty, wystarczy aktywowa j dzwonic na numer 0801801833, (081) 4694444 lub w bankomacie u髒ywajc kodu PIN, kt籀ry ze wzgldu na bezpieczestwo przelemy w oddzielnej przesyce”. Pan Kazimierz nie zamierza korzysta z przyznanej mu karty kredytowej Multima, dlatego te髒 nigdy nie podj 髒adnych dziaa w kierunku jej aktywacji. Nie otrzyma te髒 sekretnego kodu PIN. List prezesa Oziemby wraz z przyklejon do niego kart kredytow Multima schowa do szuflady i ca spraw uzna za zakoczon. Czas pokaza, jak bardzo si mili. Pod koniec marca bie髒cego roku otrzyma z 驍agla, a konkretne z Zespou Rozlicze Kart Kredytowych wycig z rachunku karty kredytowej Multima, z kt籀rego, ku swojemu zaskoczeniu, dowiedzia si, 髒e zostaa mu naliczona kwota 4 zotych za prowadzenie rachunku oraz kwota 2, 50 z z tytuu ubezpieczenia karty kredytowej, razem zadu髒enie pana Kazimierza na dzie 20 marca wynosio 6 zotych i 50 groszy. Czytelnik nasz jest prostym czowiekiem i w pierwszej chwili nie zrozumia, o co chodzi dopiero drugi wycig z dnia 20 kwietnia 2009 opiewajcy na kwot 13 zotych wzbudzi jego niepok籀j. Poprosi znajomego o zapoznanie si ze spraw i dopiero 籀w znajomy wyjani naszemu czytelnikowi, o co w tym wszystkim chodzi. Zaskoczony, rozpocz wyjanianie sprawy. W wyniku kilku rozm籀w telefonicznych z 驍aglem, w dniu 10 maja 2009 roku zo髒y pisemne owiadczenie o tym, 髒e nigdy nie mia zamiaru korzysta z karty ani te髒 nigdy jej nie aktywowa. To owiadczenie przesa bezzwocznie na adres firmy 驍agiel. Tymczasem naliczano mu kolejne opaty za prowadzenie rachunku. W dniu 3 czerwca bie髒cego roku, Contact Center 驍agiel SA skierowa do pana Kazimierza pismo, w kt籀rym poinformowano go, 髒e rachunek zostanie zamknity na jego prob z dniem 25 czerwca, pod warunkiem spacenia figurujcych na koncie nale髒noci. Zdaniem wierzyciela, wszystkie opaty naliczane byy prawidowo, poniewa髒 karta zostaa aktywowana w dniu 4 wrzenia 2008 roku. W wycigu majowym du髒enie zostao obliczone na 23, 53 z, poniewa髒 zostay ju髒 doliczone odsetki w wysokoci 0, 03 PLN. W rozmowie ze mn pan Kazimierz zdecydowanie zaprzecza twierdzeniu firmy 驍agiel, 髒e jego karta kredytowa zastaa aktywowana. Podkrela, 髒e nigdy nie podj 髒adnych dziaa w tym kierunku. Na t chwil wyglda to tak, 髒e bdzie musia udowadnia swoj niewinno najpierw przed 驍aglem a p籀驕niej zapewne przed wymiarem sprawiedliwoci. „Jakie mam szanse, ja prosty czowiek w pojedynku z pot髒nym midzynarodowym koncernem finansowym uzbrojonym w rzesze prawnik籀w i bezwzgldnych windykator籀w?”- pyta roz髒alony pan Kazimierz. Czuje si oszukany i rozgoryczony. Otrzyma od 驍agla nagrod wdzicznoci, za kt籀r darczyca 髒da teraz zapaty. Zastanawiam si, dlaczego wielki 驍agiel postanowi 髒erowa na skromnym biednym czowieku i naciga go na kilkadziesit zotych. To nie uczciwe przesya komu niezamawian przez niego kart kredytow, liczc na to, 髒e jednak si skusi, lub popeni bd. Gdzie jest granica zwykej ludzkiej przyzwoitoci? Czy dla szeciu zotych i pidziesiciu groszy miesicznie warto wykorzystywa cudz niewiedz oraz zwyk naiwno skromnego, prostego czowieka? Pan Kazimierz przysiga, 髒e nigdy niczego z t kart nie robi. Nie potwierdza otrzymania karty, ani tym bardziej jej nie aktywowa. Z tych to powod籀w nie zamierza paci 驍aglowi 髒adnych pienidzy. Co bdzie dalej? No c籀髒, s mo髒liwe dwa rozwizania, albo 驍agiel uzna, 髒e to pan Kazimierz ma racj i odstpi od swoich 髒da, albo bdzie nadal nalicza odsetki, a髒 w kocu kwota nale髒noci „dojrzeje” do skierowania sprawy na drog postpowania sadowego i niezawisy sd rozstrzygnie sp籀r. Niezale髒nie od finau caej sprawy pan Kazimierz ju髒 zapaci za otrzymany od 驍agla prezent. Niepotrzebne, a co najgorsze w 髒aden spos籀b niezasu髒one nerwy, plus stracony czas i poniesione koszty telefon籀w i korespondencji, to wysoka cena za niechciany prezent.

Marek Prorok

[Nr 9/85] Z "驍aglem" na mtne wody

» [Nr 9/85] Z ciema!!
Oczywicie otrzyma "prezent" od firmy 驍agiel, prezentem tym jest 6 miesiczne prowadzenie karty za darmo. Po tych 6 mies. firma zaczyna nalicza opaty za prowadzenie konta. Jest nie mo髒liwoci 髒eby ten Pan nie wyrazi zgody na wysanie mu karty!! Musia wyrazi zgod przy podpisywaniu zgody (wtedy nale髒y sprawdzi umow kredytow w celu potwierdzenia) lub te髒 kto do niego dzwoni.
Dodano 02 Wrze郾ia 2009 przez ~Antek

» [Nr 9/85] Z
Moja mama ma podobna sytuacj, karta nie zostaa aktywowana a jak twierdzi farma 驍agiel aktywacja nastpia telefonicznie 02.01.08 w p籀驕nych godzinach wieczornych. Co do zgody na wydanie karty, osoby, kt籀re s odpowiedzialne za sporzdzanie umowy same zaznaczaj krzy髒yk w miejscu wyra髒ania zgody na jej wydanie bez porozumienia z zainteresowanym... Dodatkowo ,gdy mama prosia o umow na karte Multima, dostaa umow na kredyt na dany towar, kt籀ra r籀髒nia si znacznie z oryginaem, kt籀ry posiada.Jednym sowem firma ta znalaza spos籀b, zeby "trzepa" kase.Ludzie dla witego spokoju pac monity a ona sie na tym wzbogacaj...Jak na razie oni s g籀r, ale miejmy nadzieje, 髒e si to zmieni...
Dodano 30 Grudnia 2010 przez ~KasiaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio