Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 7/67] Dzie Rodzicielstwa Zastpczego w Powiecie Bieszczadzkim
Ka髒dego roku 30 maja przypada Dzie Rodzicielstwa Zastpczego, kt籀ry zosta ustanowiony w dniu 24 maja 2006 r. uchwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem pomysodawc籀w ustanowienia tego wita jest propagowanie idei rodzicielstwa zastpczego polegajcego na realizowaniu 髒yciowej misji pomocy drugiemu czowiekowi. Jest to r籀wnie髒 okazja, aby zyska nowe spojrzenie na rodziny zastpcze i doceni ich wysiki.


Aby uczci Bieszczadzki Dzie Rodzicielstwa Zastpczego 16 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Beskiej 22 w imieniu Starosty Bieszczadzkiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych wraz z Katolickim Orodkiem Adopcyjno - Opiekuczym w Kronie zorganizowao zabaw dla rodzic籀w i dzieci z rodzin zastpczych z naszego terenu.
Otwarcia imprezy dokonali: Pani Bo髒ena Rospond – Dyrektor Orodka oraz Wicestarosta Bieszczadzki - Zygmunt Krasowski.
W uroczystoci udzia wzili r籀wnie髒 ks. Roman Szczupak – Wicedziekan Dekanatu Ustrzyckiego oraz Stanisaw Leszega - Dyrektor Domu Pomocy Spoecznej w Ustrzykach Dolnych.
Tu髒 przed rozpoczciem imprezy gos zabraa r籀wnie髒 Pani Jowita Lach - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych, kt籀ra w swoim wystpieniu podkrelia ogromne znaczenie niesienia pomocy rodzinie przez powoane do tego instytucje.
Na skuteczne wsparcie w swoim dziaaniu rodziny mog liczy ze strony Wadz Powiatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych, Sdu Rodzinnego w Lesku, Orodka Adopcyjno - Opiekuczego w Kronie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych oraz Powiatowego Urzdu Pracy w Ustrzykach Dolnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela rodzinom zastpczym wsparcia w rozwizywaniu ich problem籀w oraz gromadzi informacje o istotnych sprawach dotyczcych dziecka, w szczeg籀lnoci o stanie zdrowia, postpach w nauce, postpowaniu i rozwizywaniu problem籀w zwizanych z wychowaniem dziecka. Wsp籀pracuje z rodzin w celu unormowania sytuacji 髒yciowej dzieci. Po kr籀tkich formalnociach impreza rozpocza si zabaw polegajc na zapoznaniu si dzieci i rodzic籀w oraz zaprezentowaniu zainteresowa i sposob籀w spdzania wolnego czasu.


Organizatorzy przygotowali szereg zabaw i konkurs籀w integrujcych zar籀wno dzieci jak i rodzic籀w. Midzy konkursami odbywaa si zabawa taneczna, kt籀r prowadzi Pan Grzegorz Giefert – Terapeuta Muzyczny z Domu Pomocy Spoecznej w Moczarach.
Na zakoczenie zabawy dzieci otrzymay sodki poczstunek oraz pamitkowe upominki za udzia w konkursach.
Przy okazji Dnia Rodzicielstwa Zastpczego promowana jest mocno idea tej formy opieki nad dziemi, kt籀re s czciowo lub cakowicie jej pozbawione ze strony rodzic籀w biologicznych. W rodzinie may czowiek czuje si kochajcym, kochanym, tw籀rczym i odpowiedzialnym oraz przewiadczonym o tym, 髒e wiat jest lepszy dziki jego obecnoci. Dziecko to czowiek, kt籀ry musi mie dom i poczucie przynale髒noci - relacjonowaa Pani Jowita Lach – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.
Pod opiek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych na chwil obecn znajduj si 32 rodziny zastpcze, w kt籀rych wychowuje si 48 dzieci. Jest to liczba bardzo du髒a w por籀wnaniu z innymi powiatami. Przykadowo w Powiecie Rzeszowskim liczcym 14 gmin funkcjonuje ok. 70 rodzin zastpczych natomiast w Powiecie Bieszczadzkim obejmujcym 3 gminy prawie poowa z tego. Jak wida skala problemu w naszym powiecie jest bardzo du髒a.
Rodzin zastpczych z roku na rok jest coraz wicej i bdzie ich przybywa. Wpywa na to tak髒e nowe zjawisko nazywane eurosieroctwem, kt籀re jest zwizane z wyjazdem rodzic籀w do pracy za granic i pozostawianiem dzieci pod opiek innych czonk籀w rodziny.
Dlatego bardzo wa髒ne jest by instytucje niosce pomoc dziecku i rodzinie wsp籀pracoway ze sob oraz udoskonalay wiadczenie swoich usug dla tej grupy podopiecznych.
Imprezy promocyjne jak Bieszczadzki Dzie Rodzicielstwa Zastpczego na rzecz rodzin zastpczych –na rzecz rodziny - s bardzo dobrym przykadem tej wsp籀pracy.


/steb/

[Nr 7/67] Dzie Rodzicielstwa Zastpczego w Powiecie BieszczadzkimImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio