Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 1/41] Szanowny Panie Ustrzycki!!!
W naszym miecie trwa przebudowa centrum miasta, poudniowa cz Rynku zostaa ukoczona. Kilka miesicy temu realizacj tej inwestycji rozpoczto od wycinania drzew, co wywoao wiele zoliwych komentarzy kierowanych pod adresem burmistrza i Rady Miejskiej. Pomysodawc籀w przebudowy Rynku odsdzano od czci i wiary, a wikszo epitet籀w kierowanych pod ich adresem nale髒aa do kategorii s籀w „powszechnie uznawanych za obel髒ywe”. Dzisiaj, kiedy efekt przebudowy sta si widoczny dawni przeciwnicy zmian gdzie zniknli a w powszechnym u髒yciu s sowa wyra髒ajce zadowolenie z dokonanej przebudowy. O ile mi wiadomo w bie髒cym roku zostaa zaplanowana przebudowa drugiej czci Rynku, jest do zadanie trudniejsze i dro髒sze, ale dopiero jego zakoczenie zapewni uzyskanie planowanego efektu. Cao zostanie uzupeniona po zakoczeniu limaczcej si budowy na poudniowej cianie Rynku i bdcej w przygotowaniu zabudowie terenu po byej mleczarni. Ustrzycki Rynek wraz z przylegymi uliczkami nabierze wtedy wygldu, jaki wymarzyli sobie tw籀rcy projektu. W zao髒eniach projektant籀w ustrzycki Rynek po przebudowie ma peni rol deptaka, miejsca spotka i po trosze estrady, na kt籀rej bd si odbyway imprezy kulturalne. Pozostaje jednak do rozwizania problem najtrudniejszy, przez rodek Rynku przebiega droga krajowa prowadzca do przejcia granicznego w Krocienku, a i pozostae uliczki stanowi wa髒ny element w systemie komunikacyjnym miasta. W tym stanie rzeczy najmniejsze nawet ograniczenie ruchu koowego w Rynku jest w chwili obecnej niemo髒liwe. Najlepszym i najatwiejszym rozwizaniem byo by wybudowanie miejskiej obwodnicy. Miasto czyni rozliczne starania, ale jest to temat wyjtkowo trudny i co najwa髒niejsze w niewielkim stopniu zale髒ny od ustrzyckich samorzdowc籀w. Trudno nie zada, wic pytania czy w najbli髒szej przyszoci grozi naszemu miastu parali髒 komunikacyjny. Ilo samochod籀w wzrasta, ruch turystyczny oraz ruch w kierunku przejcia granicznego systematycznie si powiksza a zmian w ukadzie komunikacyjnym miasta nie ma i co najsmutniejsze nie mo髒na si ich spodziewa w najbli髒szych kilku latach. Szczeg籀lnie trudne chwile prze髒ywaj mieszkacy w okresie zimowego i letniego sezonu turystycznego oraz w dni targowe, kiedy dodatkowo wyczony jest parking przy ulicy Kolejowej a przejazd ulic Korczaka jest powa髒nie utrudniony. Dodatkowo z nieznanych mi powod籀w odstpiono od wyburzenia schod籀w przy Domu Handlowym „Halicz” i wczenie si do ruchu z ulicy Kolejowej jest nadal bardzo utrudnione i wyjtkowo niebezpieczne. Gdzie szuka przyczyn takiej sytuacji, w braku obwodnicy, w du髒ej popularnoci przejcia granicznego, w usytuowaniu placu targowego czy w zwikszajcej si liczbie samochod籀w? Zapewne wszdzie po trochu i cho znam Ustrzyki Dolne od zawsze, nie znajduj wyjcia z tej sytuacji. Jedno jest pewne przed ustrzyckim samorzdem stoi palcy problem niezwykle trudny do rozwizania. By mo髒e jakim rozwizaniem bdzie planowany na rok bie髒cy remont ulicy Kolejowej, cho wskim gardem tej arterii jest przejazd pod torami kolejowymi. W planach samorzdu powiatowego jest remont drogi R籀wnia – Hoszowczyk i skierowanie czci ruchu samochodowego zar籀wno w kierunku Ustrzyk G籀rnych, jak i w kierunku przejcia granicznego w Krocienku na t drog, mo髒e by w trudnych momentach jedynym rozwizaniem awaryjnym. Zdaj sobie spraw, 髒e to, co napisaem wywoa r籀髒ne reakcje. Wiele os籀b zarzuci mi przesad lub wrcz czarnowidztwo, ale prosz mi wierzy jest to rzetelna ocena sytuacji a przedstawione w niej zagro髒enia zupenie realne. Pierwsze du髒e problemy rozpoczn si wraz z pocztkiem przebudowy g籀rnej czci Rynku i zabudow terenu po byej mleczarni. Nastpi wtedy konieczno znacznego ograniczenia ruchu w czci Rynku i na niekt籀rych uliczkach dojazdowych a wszystko to w powizaniu z letnim szczytem sezonu turystycznego mo髒e przynie miastu piramidalne problemy komunikacyjne. Jedynym rozwianiem, jakie widz w tej sytuacji to maksymalna ostro髒no i wiele wzajemnej 髒yczliwoci. Nale髒y te髒 mie nadziej, 髒e do momentu ostatecznego rozwizania problem籀w komunikacyjnych Ustrzyk Dolnych nie zostanie poszerzona dziaalno przejcia granicznego Krocienko – Smolnica o odpraw autobus籀w i samochod籀w ci髒arowych. Taka decyzja bya by przysowiowym gwo驕dziem do trumny ustrzyckiej komunikacji.

Pozostaj z szacunkiem
Ambro髒y Optymista

Pisaem w Ustrzykach Dolnych dnia 14 stycznia 2006 roku.

[Nr 1/41] Szanowny Panie Ustrzycki!!!Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio