Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 6/66] Moim zdaniem
Zosta radnym

Pienidze zawsze budz emocje. Najwiksze emocje budz pienidze cudze. W trzech kolejnych numerach „Naszych Poonin” publikowalimy ranking diet radnych. Byy to pienidze jakie wzili radni powiat籀w leskiego i bieszczadzkiego, radni miast Leska i Ustrzyk oraz radni trzech gmin Lutowisk, Czarnej i Olszanicy. Otrzymalimy wiele sygna籀w wiadczcych o tym, 髒e publikacje te wzbudziy sporo emocji. Na terenie Bieszczad zarobki wikszoci ludzi nie przekraczaj tysica zotych, a jak wida z rankingu diety niekt籀rych radnych znacznie t kwot przekraczaj lub s niewiele ni髒sze. Na dodatek dla prawie dziewidziesiciu procent radnych dieta jest dodatkiem do staej pensji. Powiem wicej dla wikszoci radnych dodatkiem do sporej pensji. Czy w takim razie dieta im si nie nale髒y. Nale髒y jak najbardziej. Ba, czsto bywa tak, 髒e obecni radni nie mieli wcale wpywu na jej wysoko. Diety ustala rada i oczywicie mo髒e je zmniejszy lub zwikszy. Tak si czasami dzieje, zmieniono diety radzie powiatu leskiego, radzie miasta Lesko i radzie gminy Olszanica. Wszdzie tam paci si czonkom rady zryczatowan sta kwot za ka髒dy miesic. W pozostaych samorzdach wysoko diety uzale髒niona jest od iloci sesji i posiedze komisji. Ryczatem paci si te髒 przewodniczcym rad i ich ewentualnym zastpcom. W przypadku pobierania diet zryczatowanych, potrac si radnym okrelon procentowo kwot za ka髒d nieobecno. W pozostaych przypadkach za nieobecno na sesji, czy te髒 posiedzeniu komisji radny nie dostaje diety. M籀wi o tym po to, by ledzce ranking osoby miay wiadomo tego, 髒e im wiksze pienidze bierze radny, tym wiksza jest jego aktywno, lub m籀wic inaczej obecno na posiedzeniach. Spotykam si z gosami, 髒e mimo wszystko radni nie powinni bra tak du髒ych pienidzy. Tego sporu nie da si nigdy rozstrzygn. Utrzymanie rad to wydatek z bud髒et籀w samorzd籀w rzdu 0,2 do 0,3 procent. Co maja z tego wyborcy? Du髒o, choby to, 髒e poprzez radnych kontroluj na co wydawane s bud髒etowe pienidze. Ka髒da wydana zot籀wka musi uzyska akceptacj rady. Radni s te髒 najlepszym przeka驕nikiem problem籀w jakie nurtuj spoecznoci poszczeg籀lnych miejscowoci powiatu, czy gminy. Owszem wiele zale髒y w tym przypadku od odwagi i aktywnoci radnego, ale gdy nie spenia tych kryteri籀w mo髒na go w kolejnych wyborach zweryfikowa negatywnie, czyli nie gosowa na niego. Najwiksze diety otrzymuj radni miasta Ustrzyki. Na dodatek rada ta jako jedna z nielicznych ma dw籀ch wiceprzewodniczcych. Doda jednak wypada, 髒e Ustrzyki s te髒 miastem o najwikszym bud髒ecie w Bieszczadach.
Jeli chodzi o rady powiatu, to rada powiatu bieszczadzkiego jest tasza od rady powiatu leskiego, mimo i髒 bud髒ety oby tych powiat籀w s prawie r籀wne, na dodatek tasza a髒 o 50%. Powiat leski ma a髒 trzech radnych czonk籀w zarzdu i dw籀ch wiceprzewodniczcych, za powiat bieszczadzki jednego wiceprzewodniczcego i jednego czonka zarzdu. Decyzje co do iloci wiceprzewodniczcych rady i czonk籀w zarzdu ustala rada i co nie jest tajemnic s one pochodn ukad籀w politycznych.
Przewodniczcy poszczeg籀lnych rad bior diety zryczatowane i s one od trzech do piciu razy wiksze od najni髒szej diety radnego. Wyjtkiem jest tutaj przewodniczcy rady gminy Lutowiska. Rada ta jest w osiemdziesiciu procentach zdominowana przez lenik籀w, a ich szef jest rzecz jasna przewodniczcym rady. Jak tu wic odm籀wi szefowi. Radni zdecydowali wic, 髒e przewodniczcy rady bdzie bra okoo tysica z miesicznego ryczatu, czyli okoo 25 razy wicej ni髒 najmniejsza dieta radnego. Radni- lenicy wiedz jednak co robi wszak obecny w籀jt to te髒 byy nadleniczy, a obecny przewodniczcy rady jest prawie pewnym kandydatem na nowego w籀jta. Przewodniczcy rady gminy Lutowiska bierze wic rocznie prawie tyle samo co czternastu pozostaych radnych. Trzeba te髒 powiedzie, 髒e radni gminy Lutowiska i Czarna bior najmniej. Mniejsza obszarowo lecz trzykrotnie liczebniejsza gmina Olszanica przeznacza trzy razy wicej pienidzy na diety. Usprawiedliwieniem tego faktu mo髒e by to, 髒e Olszanica w minionym roku ostro cia koszty, g籀wnie w owiacie i administracji i w zwizku z tym radni musieli si zbiera bardzo czsto.
Jak ju髒 pisaem pienidze budz emocje i to bez wzgldu na ich wysoko. Wikszo ludzi uwa髒a, 髒e w przypadku diet jakakolwiek kwota jest za du髒a. Dodam tylko, 髒e w Lutowiskach i Czarnej kwoty te w wielu przypadkach nie przekraczaj 40 z miesicznie. Rada jest jedna i prosta, ka髒dy z nas mo髒e te pienidze bra, wystarczy wej do jakiego komitetu wyborczego, lub zao髒y wasny i wygra wybory. Szanse nie s wielkie bo mandat籀w w ka髒dej gminie czy powiecie jest zaledwie 15, a kandydat籀w jak choby w ostatnich wyborach w powiecie bieszczadzkim 12 razy wicej.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 6/66] Moim zdaniemImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio