Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/64] Ustrzyckie zapiski
W tygodniku „Nasza Polska” nr 08 (629) z dnia 20 lutego 2008 roku ukaza si artyku zatytuowany „Siedmiu przeciw ukadowi” traktujcy o ustrzyckim szpitalu. Jego autorem jest Kaja Bogomilska zajmujca si w redakcji tygodnika reporta髒em i problematyk spoeczn. Z treci artykuu jednoznacznie wynika, 髒e Bieszczadzkie Stowarzyszenie Samorzdowe, jako lokalna agenda Platformy Obywatelskiej, d髒y do bandyckiej prywatyzacji ustrzyckiego szpitala powiatowego i w efekcie kocowym, jak przypuszcza dziennikarka „Naszej Polski”, dojdzie do przejcia szpitala w rce ukraiskie. Owe czarne charaktery niszczce szpital to starosta bieszczadzki Krzysztof Gsior, jego zastpca Zygmunt Krasowski oraz dyrektor szpitala Maciej Fleming. Realizuj oni sw籀j cel poprzez niszczenie „ludzi wronitych, bieszczadzkich, profesjonalist籀w, takich jak Roczniak, Matusik czy doktor Anetta Lepak”. Za jedynego prawdziwego obroc szpitala, wrcz tytana, autorka artykuu uznaje lekarza medycyny Jana Matusika. Tyle Kaja Bogomilska. Nie mam 髒adnego prawa do merytorycznej oceny profesjonalizmu ani wymienionych obroc籀w ustrzyckiego szpitala, ani te髒 jego grabarzy. Jednak jako ustrzyczanin od urodzenia, od lat pilnie obserwujcy 髒ycie miasta, nie potrafi powstrzyma si od kilku uwag. Abstrahuj od sztandarowego odkrycia autorki artykuu o gro驕bie przejcia szpitala w rce ukraiskie, bez wzgldu na to co miaoby to oznacza. Trudno odnosi si do tak niebotycznej bzdury. Co do profesjonalizmu Grzegorza Roczniaka jako dyrektora szpitala, nawiasem m籀wic namaszczonego przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Samorzdowe, mo髒na mie wtpliwoci. To za jego dyrektorowania sytuacja finansowa szpitala ulega gwatownemu pogorszeniu. Plac籀wka generowaa straty w kwocie ponad 200 tysicy zotych miesicznie. Do tego wszystkiego doszo, dwuznaczne moralnie, samozatrudnianie si pana dyrektora za porednictwem firmy swojej 髒ony(to wanie ujawnia wyszydzana w artykule „Gazeta Bieszczadzka”). W efekcie kocowym ustrzycki szpital znalaz si na krawdzi bankructwa. Podjto pr籀b ratowania szpitala, kierujc na stanowisko dyrektora Macieja Fleminga, menad髒era z du髒ym dowiadczeniem. Nie wiem, czy gdyby Maciej Fleming zna dokadnie sytuacj ekonomiczn szpitala zgodziby si na przyjcie stanowiska dyrektora? Prawd m籀wic wdepn w bagno i oby udao mu si wyj z tego z tarcz. Podobnie jak autorka artykuu mam pretensje do zarzdu powiatu za usunicie Grzegorza Roczniaka ze stanowiska dyrektora szpitala. W moim przekonaniu uczynili to zbyt p籀驕no i dlatego bd ponosi moraln odpowiedzialno za jego ewentualny upadek. I na koniec kilka s籀w o Janie Matusiku. To bez wtpienia lekarz z powoania, wietny fachowiec z wyjtkowym sercem dla pacjenta. Inne rzeczy w 髒yciu wychodz mu jednak zdecydowanie gorzej i dlatego powinien skupi si na tym co robi naprawd dobrze.

***

Jak zawsze po zimie ulice naszego miasta wymagaj dora驕nych remont籀w i jest to poniekd normalne w naszym klimacie. Trudno jednak zrozumie a jeszcze trudniej pogodzi si z wiadomym ich niszczeniem. Od dawna obserwuj samochody ci髒arowa o du髒ej adownoci poruszajce si ulic Ignacego ukaszewicza, na kt籀rej dopuszczalny ci髒ar cakowity pojazdu wynosi 6 ton. Moment, w kt籀rym w sobotni wiecz籀r dnia 19 kwietnia 2008 roku, ujrzaem na tej ulicy samoch籀d po brzegi wyadowany du髒yc zdecydowa, 髒e postanowiem o tym napisa. Nie wiem ile wa髒y tali pojazd. Dobry specjalista na podstawie zamieszczonego obok zdjcia potrafi zapewne obliczy cakowity ci髒ar tego pojazdu. Wydaje mi si jednak, 髒e co najmniej dwukrotnie przewy髒sza owe dopuszczalne 6 ton. Zdaj sobie pytanie dlaczego tak ci髒ki pojazd musi wje髒d髒a na ulice wok籀 osiedla mieszkaniowego i parkowa tam przez cay weekend i nie znajduj na nie rozsdnej odpowiedzi. Jedno jest pewne, za niefrasobliwo kierowcy pojazdu i zysk jego waciciela zapacimy wszyscy, bo to z naszych pienidzy bdzie opacany remont ulicy.

***

Animozje lesko – ustrzyckie nie niczym wyjtkowym, sytuacje takie maja miejsce w wielu regionach naszego kraju. Ot taki prawdziwie polski „nasz patriotyzm zaciankowy”, czasem mieszny, czasem zwyczajnie gupi, ale czasem wrcz przera髒ajcy. W ostatnich latach kultywowaniem owych animozji zajmuj si grupy leskich i ustrzyckich „kiboli”, 髒eby nie powiedzie zwykych chuligan籀w. Szczeg籀lnym miejscem manifestowania swojego, wtpliwej jakoci, przywizania do miasta s mecze pikarskie miejscowych dru髒yn. Odbywaj si one w asycie licznych oddzia籀w policyjnych, kt籀rych udzia w akcji kosztuje zapewne wicej ni髒 bud髒ety obu klub籀w razem wzitych. Nowym sposobem okazywania lokalnego patriotyzmu stay si wulgarne napisy na cianach i tablicach reklamowych, kt籀re opr籀cz strat materialnych przynosz tylko niesmak. Na zamieszczonej obok fotografii wida tablic usytuowan prze wje驕dzie do Leska od strony Ustrzyk Dolnych „ozdobion” takim wanie napisem. C籀髒 chopcy, nad wasz nieprawdopodobnie wielk gupot mo髒na tylko zapaka, bo to przypadek beznadziejny i nawet najwiksi luminarze medycyny nie s w stanie znale驕 na niego lekarstwa.

***

U.D. 20.04.2008r.

[Nr 4/64] Ustrzyckie zapiskiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio