Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/64] List ppk Jerzego Drabiskiego
Pszczeliny 23.03.2008r.

Pan
Wiesaw Stebnicki
Redaktor Naczelny
"Nasze Pooniny"

Szanowny Panie Redaktorze co roku odwiedzam Bieszczady, bo moim zdaniem s to najpikniejsze polskie g籀ry. Mam 83 lata i jestem emerytowanym oficerem Wojska Polskiego. Przeszedem cay szlak bojowy z II Armi Wojska Polskiego. Koniec wojny zasta mnie pod Dreznem. Niestety nie byo mi dane wr籀ci wtedy do cywila. M籀j batalion najpierw przerzucono w wojew籀dztwo lubelskie, przeformowano i skierowano w Bieszczady. Tam dopiero ja przywyky do widoku krwi zobaczyem co znaczy okruciestwo. Walczyem z bandami dwa lata. Nie pisabym pewnie tego wszystkiego, gdybym nie przeczyta podczas mojego ostatniego pobytu w Bieszczadach artykuu w paskiej gazecie „ Juszczenko: komendant UPA Bohaterem Ukrainy” i stanowisko „Naszych Poonin” czyli szkodliwa demagogia. Kiedy przeczytaem ten tekst po prostu si przeraziem. Bo wynika z niego, 髒e przez dwa lata walczyem z anioami a nie z bezwzgldnymi ukraiskimi bandytami, szkolonymi przez niedobitki esesman籀w i wermachtu. Pan Prorok jeli to jego prawdziwe nazwisko wida nie ma 髒adnego pojcia o tamtych czasach. Nic nie widzia nic nie prze髒y a swoj wiedz czerpie z wtpliwej jakoci publikacji. W pewnym momencie przemkna mi przez gow myl, 髒e mo髒e jest z pochodzenia ukraicem i wtedy te jego dywagacje staj si uprawnione. Nie wiem czy pan ten krotki list wydrukuje ku przestrodze by takiej demagogicznej wiedzy dawa odp籀r. Jeli nie, to prosz przekaza go panu Prorokowi, by mo髒e jemu da cho troch do mylenia.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Drabiski
ppk rezerwySzanowny Panie!

Nie poda Pan w swoim licie adresu zwrotnego, std moja odpowied驕 na amach gazety. Jeszcze raz kilkakrotnie bardzo dokadnie przeczytaem oceniany przez Pana artyku i trudno jest mi oprze si wra髒eniu, 髒e m籀wimy o dw籀ch r籀髒nych tekstach. Jedynym powodem mojej odpowiedzi na wczeniejsz publikacje „Naszych Poonin”, byy zamieszczone w niej niecisoci historyczne oraz nawoywanie do ograniczenia stosunk籀w dyplomatycznych z Ukrain z powodu dekretu Prezydenta Juszczenki. Napisaem o tych niecisociach i staraem si pokaza, 髒e ka髒dy nar籀d ma prawo do posiadania wasnych bohater籀w, kt籀rzy dla innych narod籀w s antybohaterami. Pisaem o zo髒onoci stosunk籀w polsko-ukraiskich i wspomniaem o wyszydzanym przez publikacj Magdaleny Hartman Instytucie Pamici Narodowej i wydanych przez ten instytut materiaach „Antypolska akcja OUN - UPA w latach 1943-1944". Nie wiem, na podstawie kt籀rego fragmentu mojego artykuu doszed Pan do wniosku, 髒e czonk籀w UPA mordujcych niewinnych ludzi uwa髒am za anio籀w? Nie wiem te髒, na jakiej postawie uwa髒a Pan, 髒e o tamtych czasach nie mam 髒adnego pojcia a swoj wiedz opieram na wtpliwej jakoci publikacjach? Je髒eli chcia mnie Pan tymi sowami obrazi, to nie udao si Panu. Problemem stosunk籀w polsko- ukraiskich w XX wieku interesuj si od wielu lat a wiedz swoj opierana r籀髒nych publikacjach, w moim przekonaniu solidnych i uczciwych. Nie czas tu i miejsce na szerok prezentacj moich pogld籀w na ten temat. O jednym jednak pragn Pana poinformowa. Dla mnie Marka Proroka(bo to prawdziwe moje nazwisko), Polaka a nie Ukraica (cho wcale nie czuj si przez to kim lepszym) mordowanie niewinnych ludzi a zwaszcza kobiet i dzieci przez uzbrojonych czonk籀w formacji zbrojnych zawsze byo jest i bdzie odra髒ajc zbrodni i to niezale髒nie od tego kto tego dokona i z jakich powod籀w. Dlatego za zbrodniarzy uwa髒am nie tylko wielu czonk籀w UPA, ale r籀wnie髒 tych 髒onierzy polskich z 8 Drezdeskiej Dywizji Piechoty, kt籀rzy dokonali masakry ludnoci ukraiskiej w Zawadce Morochowskiej. Je髒eli odwiedzi Pan jeszcze kiedy Bieszczady i bdzie Pan mia czas i ochot na rozmow ze mn to chtnie spotkam si z Panem. Mo髒e w籀wczas przekona si Pan, 髒e nie jestem bezmylnym, niedouczonym czowiekiem, nie majcym zielonego pojcia o czasach i wydarzeniach w kt籀rych Pan bezporednio uczestniczy.
驍ycz du髒o zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Marek Prorok

[Nr 4/64] List ppk Jerzego DrabiskiegoImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio