Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [1/128] Trudna sytuacja w leskiej su髒bie zdrowia
Ostatnia grudniowa sesja rady powiatu leskiego powicona bya g籀wnie fatalnej kondycji miejscowego szpitala. W trakcie burzliwej dyskusji na jaw wyszy takie fakty jak decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia o braku kontraktu na prowadzenie poradni kardiologicznej. Doda trzeba, leczcej okoo 2,5 tys. pacjent籀w.
Zaprzestaniu dalszego finansowania poradni diabetologicznej leczcej ponad 800 pacjent籀w jedynej w Bieszczadach oraz zawieszeniu dziaania SOR. Powodem tych decyzji jest brak lekarzy specjalist籀w, czyli kardiologa i diabetologa. Dotychczas obie poradnie prowadzili lekarze internici. NFZ zakwestionowa te髒 brak oddziau OiT przy tutejszym SOR. Trzeba uczciwie doda, 髒e Narodowy Fundusz Zdrowia wczeniej wielokrotnie ostrzega dyrekcj SP ZOZ o tych niedocigniciach, ale jak dotychczas nie udao si ich wyeliminowa. Mimo stara nie udao si te髒 zatrudni kardiologa i diabetologa. Na chwil obecn o uprawnienia diabetologiczne stara si doktor Polakiewicz i najprawdopodobniej ju髒 w najbli髒szym czasie je uzyska. Nie zmieni to jednak faktu , 髒e w tym roku poradni diabetologicznej raczej nie bdzie. Wa髒ne by wywalczy jej ponowne otwarcie w roku 2013. Niestety dalszym cigu sprawa pozyskania lekarza kardiologa z uprawnieniami „wsi w powietrzu”, a tym samym w powietrzu wisi sprawa reaktywacji jak髒e potrzebnej poradni kardiologicznej. Jak na razie mieszkacy powiatu leskiego majcy problemy cukrzycowe, sercowo- kr髒eniowe bd musieli je驕dzi do Sanoka i Ustrzyk. Gdy poradnie byy na miejscy to i tak trzeba byo odczeka swoje by dosta si do lekarza, co bdzie w trakcie wizyt w ssiednich miastach, a髒 strach pomyle. Bo jak na razie rad tym ludziom su髒y mo髒e jedynie ich lekarz rodzinny.


Na to by ponownie ruszy oddzia SOR w Leskim szpitalu potrzebny jest zakup odpowiedniego sprztu. W sytuacji finansowej w jakiej jest szpital nie sta go na tak inwestycj, caa wic nadzieja w starostwie. Gdyby sprzt dla OiT kupiono, SOR ruszy w poowie roku. Do tego czasu pacjent籀w przyjmowa bdzie szpitalna izba przyj czynna przez ca dob. Kupno odpowiedniego sprztu to wydatek okoo 500 tysicy z. dlatego te髒 radni postulowali by w nowym bud髒ecie przewidziano odpowiednia kwot na ten cel. Ponadto postulowano zorganizowanie przysowiowego pospolitego ruszenia wr籀d gmin powiatu leskiego w celu uzupenienia funduszy. Radni i spoeczestwo powiatu s bowiem zdania, 髒e likwidacja poradni i SOR to pocztek koca leskiego szpitala, do czego w 髒adnym razie nie mo髒na dopuci.

Ponadto radni krytycznie odnieli si do przedstawionego im planu sanacji leskiej su髒by zdrowia. Wniesiono do tego planu szereg uwag i ustalono, 髒e w mo髒liwie kr籀tkim terminie powinien on by poprawiony i na nowo zatwierdzony. Realizowanie tego planu powinno by kontrolowane przez starostwo, a wyniki tych kontroli przedstawiane co jaki czas radnym.

Pani wojewoda Magorzata Chomycz, znajc doskonale realia bieszczadzkie, docenia znaczenie leskiego szpitala, poo髒onego w centrum Bieszczad籀w, do kt籀rego mo髒na szybko dojecha bez wzgldu na por roku. Przysaa na sesj swoj doradczyni, kt籀ra gorco zachcaa starostwo i radnych do przywr籀cenia dziaalnoci SOR w leskim szpitalu bowiem poo髒enie Leska , dobry poziom usug szpitalnych, ldowisko helikopterowe to warunki do szybkiej i skutecznej pomocy dla mieszkac籀w powiatu i licznie przebywajcych tu turyst籀w. Pani wojewoda zadeklarowaa pomoc, niestety na razie nie finansow w zaatwianiu wszystkich spraw z tym zwizanych.

Jan Lewicki


» Udostpnij:


[1/128] Trudna sytuacja w leskiej su髒bie zdrowiaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio