Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/52] 驍ycie ty moje
驍ebracze gospodarowanie

Cige narady, bywanie na komisjach arbitra髒u okrgowego i centralnego, wypraszanie pienidzy w BG驍 na pobory, daje mi wiele nowych dowiadcze, ale te髒 utrzymuje w przekonaniu, 髒e nominacji na dyrektora przyj nie powinienem. Inwestycje wstrzymane. Wykaraskanie si z deficytu, niemo髒liwe. Zmniejszenie hodowli na korzy upraw zb籀髒 i rzepaku daje pewn popraw, to jednak maa kropla w morzu strat. G籀rski klimat, sabe gleby i kr籀tki okres wegetacji, to czynniki niesprzyjajce i nakadajce si na siebie w caym procesie produkcji. Wiar w mo髒liwo pokonania trudnoci maj jedynie dziaacze partyjni wszystkich szczebli. Dwa zakady przechodz na wasny rozrachunek. Moczary daj sobie rad. W Czarnej Dolnej- jak obliczyem -jeden rok cyklu produkcyjnego, liczc wszystkie obci髒enia- na jedn zot籀wk produkcji , wydano 9 z. Ale te髒 na bazie kontumacyjnej w Polanie, liczc jeden wsad bukat籀w przygotowywanych na eksport, na jeden kilogram przyrostu zu髒yto 7 kg paszy treciwej- gdy w hodowli trzody 髒ywionej wycznie pasz treciw nie trzeba by nawet poowy tego. Wniosek, 髒e a髒 tak wiele ukradziono, byby pochopny, pewnie wiele ale nie wszystko. Reszta to zwyka kombinacja papierkowa pozwalajca na rozchodowanie zawy髒onych w sprawozdaniach plon籀w. Przez ile lat tak robiono i nikt si nie dopatrzy? Takie kombinacje jedynie pogbiaj deficyt i baagan. Zasiedlona ferma owiec nie jest w stanie wyprodukowa choby poowy potrzebnej paszy. W przedsibiorstwie przesiaduje oficer WOP jako nadzorca armijny. Nie pytaem, nie wiem czy z wasnej inicjatywy, czy te髒 z inspiracji wy髒ej postawionych, zbiera si zebranie POP. Dyrektor Zrzeszenia Izdebski pojawia si w dyrekcji i po kilku sowach rozmowy , m籀wi- Jedziemy!- Gdzie?- pytam. – No na zebranie POP. Nic o zebraniu nie wiem, a do partii nie nale髒.- Jedziemy, nie wygupiaj si!. A no jedziemy. Kierowca zakadu, gdzie najwy髒szy deficyt i najwy髒sze pobory, zarzuca mi, 髒e pod mym kierownictwem przedsibiorstwo si nie rozwija. Sugeruje, by w opuszczonym budynku wiziennictwa prowadzi produkcj pieczarek. Sekretarz POP z fermy owiec (specjalista ds. produkcji rolinnej) odwracajc role jakie na obu nas ci髒, pyta jak myl zabezpieczy ferm w pasz na zim? Troch mnie ponosi i proponuj wnioskodawcy by zao髒y pieczarkarni, ja mu budynek udostpni. Nie zd髒yem „wyjani” kto powinien troszczy si o zabezpieczenie pasz, bo dyrektor zacz kopa mnie w kostk. Zgodnie z prawd, wyjaniem spokojnie, 髒e zam籀wienie na zakup siana zostao zo髒one. Po zebraniu dyrektor m籀wi mi bym nie zadziera z parti. Gdy m籀wi, 髒e gupot sucha nie lubi , wzdycha. Och, a kto lubi? Nie dziwi si niecierpliwoci pracownik籀w. Roztaczajc przed nimi perspektywy wietlanej przyszoci, rozbudzono nadziej. Byy inwestycje i pienidze, a teraz- za rzd籀w tego faceta co niedawno krowy pasa i pole ora- nie ma nic. Stagnacja i zast籀j, gdyby realizowano zasady ustawy o przedsibiorstwach pastwowych, to nie otrzymaliby wypaty. Co ich obchodzi deficyt, kt籀ry zawsze by i bdzie. Im obiecano lepsze jutro, zaczto do realizowa i wp籀 drogi przestano. Wizjonerzy z G籀wnego Zarzdu Wiziennictwa znikli, si robocz jak byli skazani zabrano, a liczna rzesza „klawiszy” rozleciaa si jak po rozbitym fortepianie- koniec koncertu. A byo tak piknie. Kto winien? Z przeo髒onymi z Urzdu Wojew籀dzkiego i Zjednoczenia, a p籀驕niej Zrzeszenia nigdy kopot籀w nie miaem. To oni mieli kopoty z „czynnikami”, kt籀re miay by te髒 moim udziaem. Tymczasem w 髒yciu rodzinnym nadrabianie mego zap籀驕nienia w reprodukcji osigno 150% planu, gdy髒 na wiat przyszed drugi syn. Czas nadrobiony, plan przekroczony- nie to co w przedsibiorstwie. Wadza ma nadziej, 髒e posadzony na tym stoku winien jestem jej wdziczno i wsp籀prac. Otrzymuj pismo od Naczelnika Gminy, abym wycign konsekwencje su髒bowe od pracownik籀w przedsibiorstwa, kt籀rzy byli w zarzdzie zakadowej Solidarnoci. Wzywam i pytam co przeskrobali. Nic. Przestraszeni informuj , 髒e po wprowadzeniu stanu wojennego byli przesuchiwani przez prokuratora wojew籀dzkiego. Podpisywali zobowizanie o zaprzestaniu dziaalnoci. Prokurator nie dopatrzy si cech przestpstwa- wszak zwizek by organizacj legaln- a oni 髒adnej dziaalnoci nie podejmuj. Tote髒 w tym duchu informuj wnioskodawc podkrelajc, 髒e z obowizk籀w su髒bowych wywizuj si nale髒ycie, a wic nie widz powod籀w do wycignicia jakichkolwiek konsekwencji. Mno髒 si kontrole, a po kt籀rej z rzdu kontrolujcy polecaj zwolni kierownika zakadu w Czarnej Dolnej. Zalecenia pokontrolne nale髒y wykona. Zalegy urlop i trzymiesiczne wypowiedzenie, to wszystko co mog zrobi. 驍adnych innych konsekwencji nie nakazano. Robi to niechtnie, gdy髒 uznajc sw tymczasowo i nie wasn inicjatyw, wiem 髒e wina bdzie moja. Po trzech miesicach otrzymuj pismo z Wydziau Rolnictwa Urzdu Wojew籀dzkiego, 髒e zwolnieniu sprzeciwia si Gminny Komitet PZPR, gdy髒 nastpio uchybienie w postaci braku zgody egzekutywy. Odwaliem pismo do treciwe, pytajc gdzie bya egzekutywa przez 80 dni, a do pracy niech przyjmie kierownika ten kto go kaza zwolni. Jeli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko temu by 籀w kierownik zaj stanowisko dyrektora, ale ja przyjmowa go nie bd z wasnej inicjatywy, bo nie z wasnej go zwolniem. Szybkie wezwanie przed oblicze sekretarza POP Urzdu Wojew籀dzkiego. Gdy pojawiem si , by nieobecny. Poproszony przez innego pracownika bym usiad przy biurku zauwa髒yem elaborat zwolnionego obok mojego pisma. Swoje znaem wic zajem si tamtym. Jego czoobitno i wychwalanie swych zasug dla PGR i partii przyprawiao o mdoci.

cdn.

[Nr 2/52] 驍ycie ty mojeImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio