Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/52] Gorsi pacjenci stomatologa
Od zawsze przekonywano mnie, 髒e system ubezpiecze spoecznych to jedno z najwa髒niejszych osigni cywilizacyjnych wsp籀czesnej Europy. Obejmuje on miedzy innymi ubezpieczenie zdrowotne, popularnie zwane „kas chorych”, zapewniajce paccym skadki godny dostp do opieki lekarskiej. Wsp籀czesna ustrzycka rzeczywisto nakazaa mi jednak zweryfikowanie moich zapatrywa, zwaszcza je髒eli chodzi o 籀w wspomniany „godny dostp” do lekarza. W dniu 31 stycznia bie髒cego roku postanowiem skorzysta z usug lekarza dentysty. Z uwagi na usytuowanie wybraem gabinet stomatologiczny znajdujcy si w przychodni budynku apteki „Pod Orlikiem”. Na korytarzu, pod drzwiami gabinetu, zastaem znaczn liczb oczekujcych pacjent籀w. Z uwagi na obowizki zawodowe nie mogem pozwoli sobie na zbyt dugie oczekiwanie i postanowiem zarejestrowa si do lekarza telefonicznie korzystajc z numeru telefony umieszczonego na drzwiach gabinetu. Jeszcze tego samego dnia okoo godziny pitnastej, zatelefonowaem pod numer 0134711803 w kilku sowach wyjaniem bardzo grzecznej pani, jaki jest cel mojego telefonu. Miy gos poinformowa mnie, 髒e rejestracja telefoniczna, to swego rodzaju przywilej zastrze髒ony tylko i wycznie dla tak zwanych „pacjent籀w prywatnych” a nie dla tych, kt籀rzy chc korzysta z usug stomatologicznych za porednictwem „kasy chorych”. Pacjent, kt籀ry nie paci got籀wk, musi zgosi si do rejestracji osobicie w danym dniu i je髒eli „zaapie” si do pierwszej pitnastki to zostanie przyjty i mo髒e spokojnie oczekiwa na swoj kolejk. Je髒eli jednak znajdzie si poza pitnastk, to nic straconego, bo mo髒e ponownie pr籀bowa szczcia w nastpnych dniach, a髒 do skutku. Pomylaem, 髒e widocznie „kasa chorych” zbyt mao paci dentystom za ich usugi lub, co gorsza nie paci wcale i dlatego ta kategoria pacjent籀w traktowana jest jako co gorszego. Do gbi poruszony opisan sytuacj, postanowiem sprawdzi, w jaki spos籀b w innych gabinetach stomatologicznych traktowani s pacjenci z „ubezpieczalni”? Najpierw udaem si do pobliskiego gabinetu poo髒onego po przeciwnej stronie ustrzyckiego Rynku pod numerem siedemnastym a nastpnie odwiedziem gabinet w pawilonach przy ulicy Gombrowicza. Ku mojemu zaskoczeniu okazao si, 髒e w tych gabinetach nie r籀髒nicuje si pacjent籀w na „forsiastych” i „kasowych” i r籀wnie髒 ci bez got籀wki mog zarejestrowa si telefonicznie i do tego im jest wyznaczany dokadny termin wizyty z podaniem nie tylko dnia, ale r籀wnie髒 godziny. Zastanawiam si tylko, z czego wynika tak inne podejcie do pacjent籀w przez lekarza dentyst z budynku apteki „Pod Orlikiem? Czy z tak czasami charakterystycznej lekarskiej zarozumiaoci czy te髒 z braku szacunku dla pewnej kategorii pacjent籀w? A mo髒e po prostu z najzwyczajniejszej ludzkiej bezmylnoci lub wrcz gupoty? Gabinet籀w dentystycznych jest w Ustrzykach Dolnych kilka, mamy wic mo髒liwo wyboru lekarza i ja takiego wyboru dokonaem i nie bd ukrywa, 髒e nie wybraem opisywanego gabinetu r籀髒nicujcego pacjent籀w w zale髒noci od zasobnoci portfela.

Marek Prorok

[Nr 2/52] Gorsi pacjenci stomatologaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio