Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [2/114] Co dalej z pocigiem relacji Jaso - Chyr籀w?
Decyzj wadz sp籀ki kolejowej „Przewozy Regionalne” z dniem 10 listopada 2010 roku zawieszone zostao kursowanie pocigu relacji Jaso – Chyr籀w, przekraczajcego granic poprzez przejcie kolejowe w Krocienku. Dla nikogo, kto chocia髒 w najmniejszym stopniu pozna zasady kursowania tego pocigu, nie ulegao wtpliwoci, 髒e utrzymywanie poczenia w dotychczasowej formie jest nie tylko niemo髒liwe, ale wrcz szkodliwe. O wszystkich przypadociach zwizanych z kursowaniem popularnego przemytnika wielokrotnie pisaem na amach „Naszych Poonin” i nie bd si powtarza. Pocig zawieszono i chwaa za to decydentom, ale problem pozostaje. Nadal istnieje kolejowe przejcie graniczne w Krocienku a likwidacja jego nie jest prosta, bo wymaga dziaa na arenie midzynarodowej. Pozostaje r籀wnie髒 problem istniejcej infrastruktury kolejowej, nie tylko na przejciu w Krocienku i szlaku kolejowym do Zag籀rza, ale praktycznie w caych Bieszczadach i na odcinku z Zag籀rza do Jasa. Na t chwil z niegdysiejszej wzowej stacji kolejowej Zag籀rz odje髒d髒aj tylko 2 pocigi dna dob (sownie dwa). S to skady do Rzeszowa, potrzebujce na pokonanie tej trasy ponad czterech godzin. Potrzebna jest szybka decyzja, co do przyszoci kolei w naszym regionie, bo im du髒szy bdzie czas nieu髒ytkowania szlak籀w kolejowych, tym trudniejsze bdzie ich ponowne uruchomienie.

Wa髒n inicjatyw wykaza si w tej sprawie Marszaek Wojew籀dztwa Podkarpackiego, organizujc w listopadzie minionego roku spotkanie szerokiego gremium zainteresowanych tym problemem. W spotkaniu wzili udzia przede wszystkim przedstawiciele Przewoz籀w Regionalnych wraz z reprezentantami kolejowych zwizk籀w zawodowych a podstawowym tematem spotkania bya odpowied驕 na pytanie: Czy Przewozy Regionalne maj zamiar nadal utrzymywa zawieszone poczenie? Poniewa髒 odpowied驕 bya jednoznacznie pozytywna zadecydowano o powoaniu grupy roboczej majcej za zadanie wypracowanie rozwiza pozwalajcych na „normalne” funkcjonowanie tego poczenia. Chodzio o opracowanie zasad organizacyjnych pozwalajcych na cywilizowane przekraczanie granicy pocigiem bdcym bd驕 co bd驕, nie tylko wizyt籀wk polskiego kolejnictwa, ale i Unii Europejskiej. Szerok pomoc w tej sprawie zaoferoway su髒by graniczne a zwaszcza Izba Celna w Przemylu. Robocza grupa specjalist籀w spotkaa si w tej sprawie w Rzeszowie a jedynym efektem spotkania byo wypicie kawy. Ju髒 na samym pocztku spotkania dyrektor Podkarpackiego Zakadu Przewoz籀w Regionalnych przeczyta zebranym wiadomo otrzyman faxem od pani prezes firmy informujc, 髒e wycofuje swojego przedstawiciela z udziau w powoanym gremium, poniewa髒 Przewozy Regionalne nie s zainteresowane obsug tego poczenia. W tej sytuacji dalsze obrady nie miay sensu i jak ju髒 wspomniaem, zebrani dopili rozpoczt kaw i rozjechali si do swoich zaj. Reszta jest p籀ki co milczeniem i na dzie dzisiejszy nie syszaem 髒adnej nowej informacji na temat przyszoci kolejnictwa na opisywanym terenie.

Trudno nie zastanowi si nad pytaniem, czy nie ma w tej sprawie innego rozwizania? W moim przekonaniu na pewno jest, ale potrzeba dobrego pomysu i konkretnej inicjatywy. Szlak kolejowy istniej na tym terenie od ponad stu lat. Przebiega on przez obszary atrakcyjne turystycznie i czy ze sob trzy ssiednie kraje: Ukrain, Polsk i Sowacj. Pomys籀w mo髒e by wiele. Od reaktywacji poczenia Zag籀rz – Przemyl, poprzez organizacj turystycznych wyjazd籀w pocigiem do Lwowa, a髒 po zorganizowanie szlaku kolejowego ladami „Dobrego wojaka Szwejka” na trasie z Przemyla przez sowackie Humenne, a髒 do wgierskiego S獺rospatak. Wok籀 nich trzeba skrzykn zainteresowanych a takimi s z pewnoci lokalne samorzdy, na ternie kt籀rych znajduje si szlak kolejowy. Takie deklaracje ze strony niekt籀rych samorzd籀w paday znacznie wczeniej. Jednak najwa髒niejszy jest koordynator pomysu a jedynym mo髒liwym koordynatorem jest kolej, bo to ona ma swoich rkach zar籀wno infrastruktur jak i tabor kolejowy. Tymczasem pani prezes Przewoz籀w Regionalnych nie jest zainteresowana utrzymaniem pocze kolejowych na naszym terenie. Pozostaje wic jedno rozwizanie: rozebra istniejc infrastruktur a odzyskane w ten spos籀b tereny przekaza samorzdom. Przepraszam, przyszo mi do gowy jeszcze jedno rozwizanie: mo髒na podj pr籀b przekonania pani prezes Przewoz籀w Regionalnych do zmiany zdania albo po prostu zmieni prezesa, bo paradoksem jest, 髒e na utrzymaniu pocze kolejowych najmniej zale髒y wanie kolei.

Marek Prorok

[2/114] Co dalej z pocigiem relacji Jaso - Chyr籀w?Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio