:: [2/114] Co dalej z pocigiem relacji Jaso - Chyr籀w?
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-02-10 08:43:35)

Decyzj wadz sp籀ki kolejowej „Przewozy Regionalne” z dniem 10 listopada 2010 roku zawieszone zostao kursowanie pocigu relacji Jaso – Chyr籀w, przekraczajcego granic poprzez przejcie kolejowe w Krocienku. Dla nikogo, kto chocia髒 w najmniejszym stopniu pozna zasady kursowania tego pocigu, nie ulegao wtpliwoci, 髒e utrzymywanie poczenia w dotychczasowej formie jest nie tylko niemo髒liwe, ale wrcz szkodliwe. O wszystkich przypadociach zwizanych z kursowaniem popularnego przemytnika wielokrotnie pisaem na amach „Naszych Poonin” i nie bd si powtarza. Pocig zawieszono i chwaa za to decydentom, ale problem pozostaje. Nadal istnieje kolejowe przejcie graniczne w Krocienku a likwidacja jego nie jest prosta, bo wymaga dziaa na arenie midzynarodowej. Pozostaje r籀wnie髒 problem istniejcej infrastruktury kolejowej, nie tylko na przejciu w Krocienku i szlaku kolejowym do Zag籀rza, ale praktycznie w caych Bieszczadach i na odcinku z Zag籀rza do Jasa. Na t chwil z niegdysiejszej wzowej stacji kolejowej Zag籀rz odje髒d髒aj tylko 2 pocigi dna dob (sownie dwa). S to skady do Rzeszowa, potrzebujce na pokonanie tej trasy ponad czterech godzin. Potrzebna jest szybka decyzja, co do przyszoci kolei w naszym regionie, bo im du髒szy bdzie czas nieu髒ytkowania szlak籀w kolejowych, tym trudniejsze bdzie ich ponowne uruchomienie.

Wa髒n inicjatyw wykaza si w tej sprawie Marszaek Wojew籀dztwa Podkarpackiego, organizujc w listopadzie minionego roku spotkanie szerokiego gremium zainteresowanych tym problemem. W spotkaniu wzili udzia przede wszystkim przedstawiciele Przewoz籀w Regionalnych wraz z reprezentantami kolejowych zwizk籀w zawodowych a podstawowym tematem spotkania bya odpowied驕 na pytanie: Czy Przewozy Regionalne maj zamiar nadal utrzymywa zawieszone poczenie? Poniewa髒 odpowied驕 bya jednoznacznie pozytywna zadecydowano o powoaniu grupy roboczej majcej za zadanie wypracowanie rozwiza pozwalajcych na „normalne” funkcjonowanie tego poczenia. Chodzio o opracowanie zasad organizacyjnych pozwalajcych na cywilizowane przekraczanie granicy pocigiem bdcym bd驕 co bd驕, nie tylko wizyt籀wk polskiego kolejnictwa, ale i Unii Europejskiej. Szerok pomoc w tej sprawie zaoferoway su髒by graniczne a zwaszcza Izba Celna w Przemylu. Robocza grupa specjalist籀w spotkaa si w tej sprawie w Rzeszowie a jedynym efektem spotkania byo wypicie kawy. Ju髒 na samym pocztku spotkania dyrektor Podkarpackiego Zakadu Przewoz籀w Regionalnych przeczyta zebranym wiadomo otrzyman faxem od pani prezes firmy informujc, 髒e wycofuje swojego przedstawiciela z udziau w powoanym gremium, poniewa髒 Przewozy Regionalne nie s zainteresowane obsug tego poczenia. W tej sytuacji dalsze obrady nie miay sensu i jak ju髒 wspomniaem, zebrani dopili rozpoczt kaw i rozjechali si do swoich zaj. Reszta jest p籀ki co milczeniem i na dzie dzisiejszy nie syszaem 髒adnej nowej informacji na temat przyszoci kolejnictwa na opisywanym terenie.

Trudno nie zastanowi si nad pytaniem, czy nie ma w tej sprawie innego rozwizania? W moim przekonaniu na pewno jest, ale potrzeba dobrego pomysu i konkretnej inicjatywy. Szlak kolejowy istniej na tym terenie od ponad stu lat. Przebiega on przez obszary atrakcyjne turystycznie i czy ze sob trzy ssiednie kraje: Ukrain, Polsk i Sowacj. Pomys籀w mo髒e by wiele. Od reaktywacji poczenia Zag籀rz – Przemyl, poprzez organizacj turystycznych wyjazd籀w pocigiem do Lwowa, a髒 po zorganizowanie szlaku kolejowego ladami „Dobrego wojaka Szwejka” na trasie z Przemyla przez sowackie Humenne, a髒 do wgierskiego S獺rospatak. Wok籀 nich trzeba skrzykn zainteresowanych a takimi s z pewnoci lokalne samorzdy, na ternie kt籀rych znajduje si szlak kolejowy. Takie deklaracje ze strony niekt籀rych samorzd籀w paday znacznie wczeniej. Jednak najwa髒niejszy jest koordynator pomysu a jedynym mo髒liwym koordynatorem jest kolej, bo to ona ma swoich rkach zar籀wno infrastruktur jak i tabor kolejowy. Tymczasem pani prezes Przewoz籀w Regionalnych nie jest zainteresowana utrzymaniem pocze kolejowych na naszym terenie. Pozostaje wic jedno rozwizanie: rozebra istniejc infrastruktur a odzyskane w ten spos籀b tereny przekaza samorzdom. Przepraszam, przyszo mi do gowy jeszcze jedno rozwizanie: mo髒na podj pr籀b przekonania pani prezes Przewoz籀w Regionalnych do zmiany zdania albo po prostu zmieni prezesa, bo paradoksem jest, 髒e na utrzymaniu pocze kolejowych najmniej zale髒y wanie kolei.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1228