Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [15/108] Wielkie serce z maego kraju
Holandia to powierzchniowo niewielki kraj, prawie omiokrotnie mniejszy od Polski, jednak doskonale zorganizowany i wrcz wzorcowo zagospodarowany. Kto, kto odwiedzi Holandi szybko przekonuje si, 髒e holenderska rzeczywisto w peni odpowiada obrazowi tego kraju prezentowanemu w turystycznych folderach. Przecitny Polak stosunkowo niewiele wie o Holandii. Dru髒yny pikarskie Ajax i Feyenoord, kanay, Amsterdam oraz depresyjne poo髒enie, to najczstsze informacje posiadane przez Polak籀w. Zupenie nie znamy Holendr籀w, a jest to nar籀d, kt籀ry jako jedyny na wiecie mo髒e powiedzie, 髒e B籀g wprawdzie stworzy wiat, ale Holandi stworzyli oni sami i na przek籀r naturze utrzymuj swoj ojczyzn przez stulecia. Charakteryzuje Holendr籀w niewyobra髒alna pracowito, obowizkowo i konsekwencja w d髒eniu do celu, ale r籀wnie髒 tolerancja, przy kt籀rej ta nasza polska, kt籀r czsto si szczycimy, to przysowiowy piku. Holendrzy to nar籀d wielki, nie tylko z postury, ale i z serca. Wanie z tego depresyjnego kraju, z Prowincji Poudniowa Holandia z wioski Nieuwerkerk aan den IJssel, gdzie holenderska depresja posiada sw籀j najni髒szy punkt, sigajcy bez maa siedmiu metr籀w poni髒ej poziomu morza, przyjechaa do Ustrzyk Dolnych pani Agnes den Hartogh. Pani Agnieszka(tak brzmi polska wersja jej imienia) jest Rotariank, czonkini lokalnego klubu Rotary International. Termin ten wymaga kilku s籀w wyjanienia. Organizacj o tej nazwie zao髒y na pocztku XX wieku Paul P. Harris-chicagowski prawnik. Podstaw dziaania Rotary International s sowa „Service Above Self”, kt籀re po polsku brzmi „Su髒ba na rzecz innych ponad wasn korzy”. Kr籀tko m籀wic, organizacja ta zrzesza ludzi, dla kt籀rych niesienie pomocy innym, promowanie najwy髒szych norm etycznych oraz budowanie atmosfery dobrej woli i pokoju na wiecie, jest 髒yciowym credo. R籀wnie髒 w naszym kraju dziaa kilkadziesit klub籀w Rotary. Agnes den Hartogh jest artyst plastykiem, pracujcym jako projektant. Prowadzi, poza tym, r籀髒norakie zajcia z zakresu sztuki i tw籀rczoci, og籀lnie pojtych. Z racji swojej rotariaskiej pasji, braa aktywny udzia w inicjowaniu i realizacji r籀髒nych projekt籀w. Pracowaa miedzy innymi w sierocicu w Meksyku, w szpitalu psychiatrycznym w albaskim Miecia Szkodra oraz na plantacjach kawy w Hondurasie, gdzie na zlecenie holenderskiego banku „Rabobank”(rodow籀d podobny do polskich bank籀w sp籀dzielczych) przygotowywaa raport z 髒ycia tamtejszych chop籀w. Za porednictwem Internetu zapoznaa si z prac Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego oraz Warsztat籀w Terapii Zajciowej w Ustrzykach Dolnych i fakt ten zainspirowa j do nowego pomysu. Zaproponowaa kierownictwu Orodka zorganizowanie kilkutygodniowych warsztat籀w zajciowych dla dzieci. Zar籀wno program zaj, jak i potrzebne materiay zobowizaa si przygotowa na wasny koszt. Z wasnych rodk籀w postanowia te髒 pokry koszty wyjazdu do Polski. Jak zaproponowaa, tak uczynia i w chwili obecnej prowadzi zajcia z dziemi w ustrzyckim Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym. Agnes den Hartogh nie czyni tego ani dla rozgosu, ani dla sawy, ot zwyczajnie z potrzeby serca. Dlatego i ja zakocz te kilka zda o tej niesamowitej kobiecie prosty zwrotem w jej ojczystym jzyku.

DANK U WEL AGNES!

Marek Prorok

[15/108] Wielkie serce z maego krajuImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio