:: [Nr 8/101] Rok wzajemnego wybierania
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-06-17 17:51:23)

Takiego wyborczego toku jakiego bdziemy wiadkami w tym roku dawno ju髒 nie byo. Po pierwsze przyspieszone wybory prezydenckie i uzupeniajce do senatu, to skutek tragedii pod Smoleskiem. Cho prawd m籀wic i tak jesieni wybory prezydenckie miay si odby. No i na koniec wybory samorzdowe do wszystkich rad i sejmik籀w samorzdowych. Ka髒dy wprawdzie o tym wie, ale przypomnie warto, bo wybory to zawsze szansa na zmiany. Za czas籀w minionych jak ludzie domagali si remontu drogi, budowy wodocigu grozili, 髒e nie p籀jd na wybory. I to skutkowao, bo dla dawnych wadz frekwencja wyborcza musiaa wynosi minimum 98%, z tego rozliczaa ich g籀ra. Robiono wic na gwat remonty, otwierano przedszkola tam gdzie rodziy si protesty.

Po przeomie okazao si, 髒e to ju髒 nie elektorat jest wa髒ny, a wadza jest najwa髒niejsza. Protesty r籀wne tym dawnym nowi wadcy zaczli mie w przysowiowej d… No bo jeli byy jakie protesty, postulaty, wystarczyo powiedzie, 髒e to nasza opcja je zaatwi jeli tylko nas wybierzecie. Nasta bowiem czas pluralizmu politycznego, czyli przekadajc to na prostszy jzyk nikt za nic nie odpowiada. Jako przykad powiem tak, czy wyobra髒acie sobie pastwo firm w kt籀rej rzdzi kilku dyrektor籀w i ka髒dy wydaje sprzeczne polecenia, bo ja nie. To zawsze prowadzi do ruiny zakadu, cho nie da si ukry, 髒e gdy wikszo ubo髒eje nieliczni dochodz do fortuny. W naturze jak m籀wi ludowe przysowie nic nie ginie tylko zmienia waciciela. Pamitam czas gdy likwidowano Przedsibiorstwo Przemysu Drzewnego Ustianowa. Pracownicy byli wniebowzici, dostali zasiki, brali wic pienidze za darmo na dodatek za kilka miesicy miano ich prosi do pracy za trzy razy wiksze pienidze. Oczywicie nikt do pracy nie wr籀ci, a zasiki w wikszoci zbudoway pewn firm piwno- apteczn. Takie s prawa rynku. M籀wi o tym by przypomnie, 髒e wszystko to si stao za przyzwoleniem pracownik籀w. Wtedy te髒 wyprowadzano sztandar partii, dziki kt籀rej to PPD powstao. Dziki kt籀rej setki rodzin w trzy miesice otrzymywao pikne, czsto pierwsze w 髒yciu mieszkanie. Ta partia nazywaa si PZPR. Nie przepadaem te髒 za ni i nigdy do niej nie nale髒aem. Byem solidarnociowcem, tej pierwszej Solidarnoci, kt籀rej 21 postulat籀w do dzisiaj solidarnociowe rzdy jeszcze nie zrealizoway.

Mio do nowej wadzy szybko si koczya, dlatego ju髒 w trzy lata po pierwszej euforii do rzd籀w powr籀cili lewicowcy, tym razem pod szyldem Socjaldemokracji RP. Szo im nie驕le, gospodarka zacza rosn, bezrobocie spada. Zaczem si zastanawia czy nie zapisa si po raz pierwszy do partii. Nie zrobiem jednak tego z r籀髒nych powod籀w. Byo nie驕le, ale pod koniec kadencji przysza pow籀d驕 stulecia. I ona nie zaszkodzia by rzdom lewicy. Po raz kolejny zaszkodzia im arogancja lewicowego premiera. Moglibycie si ubezpieczy, powiedzia premier zrozpaczonym ludziom i do wadzy dosza zbieranina kilkunastu kanapowych partii pod nazw AWS.

Po zaledwie czterech latach lewica wr籀cia do wadzy tym razem pod szyldem SLD. Po raz pierwszy w 髒yciu byem czonkiem partii i to wanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jako stary solidarnociowiec uwierzyem, 髒e wreszcie kto zajmie si ci髒kim losem prostych ludzi pracy, zacznie walczy o przestrzeganie konstytucyjnych praw i obowizk籀w. To zauroczenie trwao niespena rok. Rzd Leszka Millera robotnika, kt籀ry dotar do szczyt籀w wadzy wydawa si by idealnym dla spenienia do koca lewicowych postulat籀w pierwszej Solidarnoci. Niestety robotnikowi spod odzi spodobay si salony, reszcie jego koleg籀w r籀wnie髒. W rzdzie znale驕li si tacy ministrowie jak Belka, Hausner. Byli to liberaowie jakich pozazdro nam mogy najbardziej konserwatywne i liberalne rzdy pastw kapitalistycznych. Balcerowicz to przy nich lewak nie z tej ziemi. Na cel wzili bary mleczne, student籀w, rencist籀w pozbawiajc ich drobnych dopat i ulg. W kocu Belka zosta premierem. Pamitam jak podczas Kongresu SLD premier Marek Belka z arogancj odnosi si do delegat籀w, a caa wierchuszka SLD z baganiem w oczach, prawie na kolanach prosia go by raczy jeszcze zosta na fotelu premiera jeszcze przez kilka miesicy do koca kadencji. Tak umiera zacza lewicowa partia.

Dzi gdy stoimy przed kolejny wyborem mam mieszane uczucia. Przypomniay mi si dawne czasy, gdy przed wyborami mo髒na byo protestem co ugra. A ugra to znaczy przywr籀ci SLD lewicowy charakter. Gazeta Wyborcza twierdzi, 髒e dzi nie ma ju髒 ludzi pracy w dawnym pojciu. Czyli w Gazecie Wyborczej wszyscy s prezesami i wsp籀wacicielami. Bzdura, jest kilku dyrektor籀w z niebotycznie wysokimi zarobkami i liczca kilkaset os籀b grupa dziennikarzy odwalajca sw robot za niezbyt wielkie pienidze. Czy w ustrzycki Pamo- Placie, Dankrosie, du髒ych sklepach wszyscy s wacicielami? Nie waciciel jest jeden a reszta to najemni pracownicy. S ich w Polsce miliony i o ich interes ma dba lewicowa partia. Cige goszenie i髒 jak o niepodlego lewica bdzie walczy o In-vitro, czy prawa mniejszoci seksualnych nara髒a SLD na mieszno. To Konstytucja gwarantuje r籀wne prawa tak髒e r籀髒nym orientacjom seksualnym Zadaniem lewicy jest by to nie dziecko, kt籀re nie chce chodzi na religi musiao pisa odpowiednie pisma do dyrekcji szkoy, a by pisay te pisma dzieci, kt籀re chc na religi chodzi. Wszak szkoa ma zapewnia wolno wiatopogldow, co zapewnia nam Konstytucja. Jak na razie wadz sprawuje rzd, samorzdy , a nie episkopat i parafie. Dop籀ki lewica tego nie zrozumie bdzie coraz bardziej marginalizowana, a ja mimo i髒 jest to moja pierwsza partia dochodz do wniosku, 髒e mo髒e by ostatni.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=971