:: [Nr 8/101] Konkurs „Policjant, kt籀ry mi pom籀g” 2010
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-06-17 17:49:26)

Og籀lnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” ogosio III edycj og籀lnopolskiego plebiscytu pod nazw „Policjant, kt籀ry mi pom籀g”. Ta inicjatywa ma na celu wyr籀髒nienie policjant籀w, kt籀rzy w szczeg籀lny spos籀b dziaaj na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane bd do 31 maja 2010 r.


Plebiscyt odbywa si pod patronatem Komendanta G籀wnego Policji. Daje ludziom mo髒liwo wyra髒enia wdzicznoci za pomoc i zaanga髒owanie policjant籀w w przeciwdziaanie przemocy w rodzinie. Pozwala podkreli rol, jak odgrywaj funkcjonariusze Policji w systemie przeciwdziaania przemocy domowej. Natomiast docenienie pracy policjanta pomagajcego osobom krzywdzonym bez wtpienia staje si dla niego motywacja do podejmowania dalszych skutecznych dziaa w tym obszarze.
Zgoszenia od os籀b indywidualnych, przedstawicieli organizacji spoecznych instytucji przyjmowane s w trybie cigym, za pomoc formularza elektronicznego. Pisemne zgoszenia mo髒na tak髒e nadesa poczt pod adres: „Niebieska Linia” ul. Korotyskiego 13, 02- 121 Warszawa
Nale髒y w nim wskaza dane kontaktowe zgaszajcego, dane policjanta, kt籀rego chcielibycie Pastwo wyr籀髒ni oraz uzasadnienie tego wyboru (mo髒na skorzysta z zaczonego poni髒ej formularza zgoszeniowego).
Kandydat籀w do nagrody, spor籀d os籀b zgoszonych, wyoni kapitua zo髒ona z pracownik籀w Pogotowia „Niebieska Linia” - patrona plebiscytu i laureat籀w z lat poprzednich.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=970