:: [Nr 8/101] 3 maja w Ustrzykach Dolnych z pogodowymi sensacjami
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-06-17 17:43:23)

Ustrzyckie obchody wita Konstytucji rozpoczy si tradycyjnie uroczyst akademi w Ustrzyckim Domu Kultury z programem artystycznym przygotowanym przez Zesp籀 Szk籀 Publicznych nr 1. Nastpnie uczestnicy uroczystoci przeszli do Kocioa pod wezwaniem Najwitszej Marii Panny Kr籀lowej Polski, gdzie celebrowana bya uroczyste Suma w intencji Ojczyzny. Po nabo髒estwie, odbyo si zo髒enie wizanek kwiat籀w pod ustrzyckimi pomnikami. Oficjalne uroczystoci zakoczyy si koncertem miejskiej orkiestry dtej. O godzinie 16.00 rozpocza si na ustrzyckim Rynku witeczna Maj籀wka. Niestety, z powodu niesprzyjajcej pogody wszystko zakoczyo si po wystpach solist籀w. I mimo i髒 po ok. 25 minutach rednio obfitego deszczu rozpogodzio si i publiczno zacza wraca przed scen, organizatorzy ju髒 zd髒yli wyda decyzj o pakowaniu i wywo髒eniu sprztu naganiajcego i rozochocon widownie odprawili z kwitkiem. Na pocieszenie mo髒na byo obejrze wystaw fotograficzn Ewy i Andrzeja Bujalskich zatytuowan „wito 3-go Maja” oraz uroczycie zainaugurowano emisj miejskiego bonu okolicznociowego „10 Bieszczad籀w”. Jednak po niedugim czasie okazao si, 髒e wystpy zaproszonych zespo籀w odbd si.

I to nie przy pomocy Ustrzyckiego Domu Kultury, ale dziki osobom niezale髒nym. Wacicielka znanego baru „BarRock” (dawne „Zacisze”) - Agnieszka Purga - zaprosia kapele w swoje skromne progi, gdzie mogy zagra i pokaza si maej, acz oddanej publicznoci.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=967