:: [Nr 1/94] Ile jest kilometr籀w z Ustrzyk do Ustrzyk?
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-02-03 13:57:14)

Mieszkam tu髒 obok pasma 驍ukowa. Tam te髒 najczciej wybieram si na grzyby. Niestety ten jeszcze nie tak dawno dziki stok bardzo szybko zmienia swoje oblicze. Jako pierwsi pojawili si tam narciarze biegowi i caa siatka tras narciarskich. Powstaa te髒 cie髒ka przyrodniczo- edukacyjna. Stok 驍ukowa ulega rok w rok cywilizacji. Ostatnio ronie tam spore osiedle domk籀w jednorodzinnych. Lene cie髒ki zamieniy si w osiedlowe i miejskie uliczki. Spacerujc nimi zdaem sobie w pewnym momencie spraw z tego jak du髒e odlegoci dziel ulic Len na stoku 驍ukowa z ulic Jasie z przeciwnej strony Ustrzyk.


By to sprawdzi wystarczyo wsi w samoch籀d i przejecha ten odcinek w mo髒liwie najprostszy spos籀b. Wyruszyem z ulicy Lenej zaczynajcej si tu髒 obok miejsca gdzie zlokalizowano pierwszy punkt cie髒ki przyrodniczo- edukacyjnej. Ulic Len o podo髒u gruntowo- tuczniowym dotarem do ulicy Wiejskiej na Zabociu. Przez Zabocie dojechaem do dawnej wewntrznej ulicy PPD, zwanej dzisiaj ulica Przemysow. Przemysowa to do duga ulica, kt籀ra czy si obok stacji LPG z ulica 1-go Maja, ta za w okolicach domu handlowego Halicz zamienia si w cudowny spos籀b w ulic 29 Listopada. Nastpnie skrciem w stron Ustrzyk G籀rnych i ulicami Fabryczn, Dwernickiego, Jasie dotarem do rozwidlenia dr籀g z kt籀rych jedna prowadzia w g籀ry, a druga do Bandrowa.


Mieszkacy Ustrzyk znaj t tras, ale ja podaje wszystkie ulice w kolejnoci, by pokaza, 髒e nie kluczyem po miecie bez potrzeby, celem nabicia kilometr籀w. Trasa jak pokonaem jest najprostsz midzy tymi dwoma punktami. Jak si okazao licznik samochodu wybi 9,6 km. Jest to odlego jak trzeba pokona by z Ustrzyk dojecha do Krocienka, 驍obka, rogatek Olszanicy. Czyli m籀wic ogldnie sporo. Pr籀bowaem te髒 pokona odlego z Jasienia do koca Strwi髒a.


Jechaem podobn tras z tym 髒e z ulicy 1-Maja skrciem w ulic Rzeczn, p籀驕niej jechaem ulicami PCK i Strwi髒. Okazao si, 髒e jest to te髒 spory kawaek trasy jednak kr籀tszy od poprzedniej o 400 metr籀w. Tak wic jeli kto zapyta was ile jest kilometr籀w z Ustrzyk do Ustrzyk mo髒ecie miao odpowiedzie, 髒e 9,6 km.

/steb/


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=816