:: [Nr 13/89] Umiejtno ratujca 髒ycie
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-10-17 09:07:01)

Ju髒 po raz 籀smy obchodzilimy wiatowy Dzie Udzielania Pierwszej Pomocy. Dzie powiecony pamici ludzi, kt籀rzy zginli 11 wrzenia 2001 roku podczas terrorystycznego ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Podczas tego szaleczego zamachu zginy 2752 osoby cywilne. W trakcie akcji ratunkowej 髒ycie stracio dalsze ponad 300 os籀b w wikszoci stra髒acy i policjanci. Ta tragedia uwiadomia ludziom na caym wiecie jak potrzebna, wrcz niezbdna jest wiedza zwizana z niesieniem i udzielaniem pierwszej pomocy w tego typu tragicznych sytuacjach. Temu miedzy innymi mia su髒y zorganizowany 11 wrzenia w ustrzyckim rynku pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu modzie髒y szkolnych k籀 PCK. Fachowy pokaz na fantomie przeprowadzili Izabela mietana, Patryk Roczniak, Patryk Franci i Damian Wronowski.
Chtni, kt籀rzy chcieli zmierzy cinienie mogli to zrobi w punkcie zorganizowanym przez ratownik籀w medycznych ustrzyckiego szpitala. Informacji na temat zada policji w sytuacjach kryzysowych udzielaa Joanna Gazowska z miejscowej Komendy Policji. Mo髒na byo te髒 dokadnie przyjrze si wyposa髒eniu karetki ratownictwa medycznego, radiowozu policyjnego i samochodu ratowniczego stra髒y po髒arnej. Pokaz zgromadzi wielu mieszkac籀w miasta i przebywajcych tu turyst籀w.

Szkoda tylko, 髒e tak mao uwagi tym obchodom powicili dyrektorzy ustrzyckich szk籀. Modzie髒, kt籀ra wzia bezporedni udzia w pokazie i garstka tej, kt籀ra to obserwowaa to stanowczo za mao by mo髒na byo m籀wi o masowym propagowaniu umiejtnoci niesienia i udzielania pierwszej pomocy. Organizatorami pokazu byy: Zarzd Rejonowy PCK w Ustrzykach Dolnych, Pastwowa Stra髒 Po髒arna, Komenda Powiatowa Policji, Samodzielny Publiczny Zesp籀 Opieki Zdrowotnej oraz ustrzycki Dom Kultury.

Andrzej Kotowicz


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=754