:: [Nr 13/89] Czowiek - najlepsza inwestycja
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-10-16 09:28:37)

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku realizuje projekty z funduszy Europejskiego Funduszu Spoecznego majce na celu dziaania przeciw wykluczeniu spoecznemu ze wzgldu na wiek lub ze wzgldu na brak pracy. Bardzo istotnym elementem tych przedsiwzi jest integracja spoeczna. Projekty pozwalaj uzupenia swoj wiedz i rozwija umiejtnoci.
Obecnie na terenie obszaru Lokalnej Grupy Dziaania „Nasze Bieszczady” s prowadzone projekty pozwalajce zdoby umiejtnoci obsugi komputera i swobodnego poruszania si w Internecie (gminy Lesko, Zag籀rz i Komacza) oraz pozwalajce pozna jzyk angielski na poziomie umo髒liwiajcym porozumienie si w podstawowym zakresie (gminy Baligr籀d, Cisna i Zag籀rz).Przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu realizuj projekty „Razem ra驕niej” w gminie Baligr籀d oraz „50+” w gminie Lesko. Beneficjenci maj okazj do rozwijania swoich zainteresowa, spotka z kompetentnymi lud驕mi podczas prelekcji czy wykad籀w na 髒yciowe tematy (ubezpieczenia, zdrowie, porady prawne), a tak髒e do aktywnego spdzenia czasu we wsp籀lnym gronie.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=744