:: [Nr 13/89] Ulica Beska
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-10-16 09:24:55)

Remont ulicy Beskiej od samego pocztku wywoywa emocje. Najwicej kontrowersji spowodowaa wycinka drzew rosncych wzdu髒 tej ulicy. Byy liczne protesty podnoszce konieczno ochrony zieleni. W rzeczywistoci to wanie owe drzewa byy jednym z najwikszych powod籀w remontu Beskiej. Kilka lat temu miasto poprawio chodniki i wystarczyo ledwie dwa lata aby rozrastajce si drzewa powa髒nie je uszkodziy. Pnie drzew rosncych bezporednio przy jezdni oraz rozo髒yste gazie powodoway, 髒e usuwanie niegu zim byo na Beskiej bardzo trudne. Nie mo髒na byo w spos籀b bezpieczny u髒ywa sprztu i wypadao usuwa nieg rcznie. Wadze miasta podjy t trudn i kosztown decyzj w przekonaniu, 髒e jest to najlepsze z mo髒liwych rozwiza.

Og籀lny koszt zadania wyni籀s cztery miliony zotych a termin zakoczenia rob籀t wyznaczono na dzie 15 listopada bie髒cego roku. Nie ma najmniejszej wtpliwoci, 髒e wykonawca dotrzyma wyznaczonego terminu zakoczenia prac. Jak zapewni mnie w rozmowie burmistrz Ustrzyk Dolnych pan Henryk Suuja, po zakoczeniu remontu ulicy Beskiej dokonane zostan nowe zasadzenia drzew i krzew籀w.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=743