:: [Nr 13/89] Pamici ofiar UPA/OUN
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-10-16 09:23:35)

W dniu 3 pa驕dziernika 2009 roku na ustrzyckim cmentarzu komunalnym odsonita zostaa tablica pamitkowa ku czci os籀b pomordowanych przez ukraiskich nacjonalist籀w w latach 1939-1947 na terenie powiat籀w: Sokalskiego, Rawa Ruska i Bieszczadzkiego.
Uroczysto rozpocza si Msz wit w kociele pod wezwaniem NMP Kr籀lowej Polski. Nastpnie po przejciu na cmentarz nastpio odsonicie tablicy pamitkowej. W uroczystoci brali udzia mieszkacy powiatu bieszczadzkiego w towarzystwie zaproszonych goci, poczt籀w sztandarowych oraz przedstawicieli lokalnych wadz samorzdowych. Pomysodawc takiego wanie upamitnienia ofiar ukraiskiego nacjonalizmu oraz organizatorem uroczystoci by Zwizek Wysiedlonych HT-1951. Historia tablicy pamitkowej powiconej Polakom pomordowanym na Grzdzie Sokalskiej i w Bieszczadach w latach 1939-1947 liczy sobie ponad pi lat. Ju髒 w 2004 roku 籀wczesny prezes Zwizku Wysiedlonych HT-1951 pan Franciszek Flak aktywnie zabiega o pozyskanie rodk籀w finansowych na wykonanie tablicy. W jesieni 2005 roku planowane byo uroczyste odsonicie tablicy przy kociele parafialnym w Czarnej. Z wielu powod籀w do tej uroczystoci nie doszo. Towarzyszyy temu ogromne emocje i wielkie roz髒alenie w rodowisku przesiedlec籀w HT. Do dzi jest to temat kontrowersyjny i cho trudno zrozumie powody, pr籀by upamitnienia tysicy cywilnych ofiar ukraiskiego faszyzmu cigle napotykaj na trudnoci. Przecie髒 sam fakt upamitniania ofiar nie musi oznacza rozdrapywania ran, czy szerzenia nienawici. Okrelanie takim mianem ka髒dego pomysu budowy pomnika ofiarom jest co najmniej wtpliwe. Na szczcie po kilku latach sprawa pilotowana przez ustrzyckich dziaaczy Zwizku Wysiedlonych HT, znalaza sw籀j szczliwy fina. Na koniec pozwol sobie na kilka osobistych refleksji na ten temat. Szkoda, 髒e tak wa髒na uroczysto zgromadzia stosunkowo niewielk ilo mieszkac籀w naszego regionu. Brali w niej udzia g籀wnie ludzie starsi. Modzie髒y byo jak na lekarstwo a ci, kt籀rzy uczestniczyli byli obowizkowo wydelegowani przez szkoy. Powodem takiej sytuacji bya zbyt skromna informacja o planowanym odsoniciu pomnika. Nie potrafi zrozumie, dlaczego w tak wa髒nej uroczystoci nie uczestniczya miejska orkiestra dta. Mazurek Dbrowskiego grany na 髒ywo to zupenie co innego ni髒 odtwarzany z gonik籀w. R籀wnie髒 sam przebieg uroczystoci na cmentarzu sprawia wra髒enie sabo przygotowanej i troch improwizowanej. Najwa髒niejsze jednak, 髒e tragiczne ofiary przera髒ajcych mord籀w na tle narodowociowym doczekay si godnego upamitnienia.Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=742