:: [Nr 12/88] 9- latek quadem wjecha w volkswagena
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-10-02 08:48:34)

Policjanci wyjaniaj okolicznoci kolizji drogowej w Pszczelinach, powiat bieszczadzki. Chopiec jadcy quadem zderzy si z samochodem osobowym. 9-latek z niewielkimi obra髒eniami trafi do szpitala.

27 sierpnia w godzinach popoudniowych w Pszczelinach, gmina Lutowiska 9-latek kierujcy quadem wyjecha z drogi gruntowej na jezdni wprost pod prawidowo jadcy samoch籀d volkswagen kierowany przez mieszkaca Rzeszowa. Chopiec zosta przewieziony do szpitala w Ustrzykach Dolnych, dozna og籀lnych potucze ciaa, pozosta na obserwacji.

Informujemy:

Teoretycznie quadem mo髒e kierowa ka髒dy. Niskie zawieszenie, cztery solidne koa stwarzaj wra髒enie penego bezpieczestwa. Produkowane s mae quady z elektrycznymi silnikami, dla dzieci, rozwijajce prdko do 30 km na godz. Mo髒na je kupi ju髒 za 800 zotych, a u髒ywane nawet taniej. Aby porusza si quadem po drogach publicznych nale髒y posiada prawo jazdy kat. B lub B1 (po ukoczeniu lat 16 - za pisemna zgod rodzic籀w lub opiekun籀w), je髒eli natomiast quad ma by kierowany przez osob posiadajc kart motorowerow (od 13 do 18 roku 髒ycia) musi by on zarejestrowany jako tzw. lekki pojazd czterokoowy – tzn. masa bez obci髒enia nie przekracza 350 kg, a maksymalna prdko konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h oraz pojemno skokowa nie przekracza 50 cm³ (w przypadku silnika z zaponem iskrowym), maksymalna moc nie przekracza 4kW(5,5 KM) – ( w przypadku silnik籀w ze spalaniem wewntrznym).
Quady zalicza si do kategorii homologacji, tzw. innych pojazd籀w samochodowych i tylko zarejestrowanym pojazdem z homologacj i posiadajcym ubezpieczenie OC mo髒na porusza si po drogach publicznych. Rejestracji podlega tak髒e quad o pojemnoci silnika do 50 cm³, do jazdy, kt籀rym uprawnia karta motorowerowa. Szczeg籀owe warunki techniczne pojazd籀w okrela art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 Nr 108, poz.908 z p籀驕n. zm.) oraz Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk籀w technicznych pojazd籀w oraz zakresu ich niezbdnego wyposa髒enia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz.262 z p籀驕n. zm.)


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=737