:: [Nr 4/44] A mo髒e na poudnie...
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-06-06 20:54:05)

Regu jest w Lesku, Ustrzykach i najbli髒szej okolicy, 髒e jeli kto wyje髒d髒a za granic to jest to w 99 procentach Ukraina. Oczywicie pomijam tutaj wyjazdy do pracy, czy na wczasy. Kr籀tki wyskok , to wyskok po paliwo, papierosy lub alkohol na Ukrain. Motorem tych wyjazd籀w jest rzecz jasna niezwykle korzystna r籀髒nica cen. Wikszo wyjazd籀w koczy si te髒 na pierwszych ukraiskich stacjach paliw. Mao kto jedzie dalej,jeli ju髒 to do Chyrowa, zaledwie nieliczni zahaczaj o Stary Sambor i Sambor. Kr籀tkie wyjazdy turystyczne na Ukrain to jak na razie zaledwie promile z caej liczby wyjazd籀w. A szkoda bo mo髒na tam ju髒 cakiem przyjemnie spdzi czas, a i zwiedza jest te髒 co. Jednak tematem tego felietonu bd wyjazdy w zupenie innym kierunku, a mianowicie na poudnie. Dwa lata temu braem udzia w uroczystym otwarciu drogowego przejcia granicznego pomidzy Polsk , a Sowacj Radoszyce –Palota. Sowacy nadali temu faktowi du髒e znaczenie poniewa髒 otwarcia dokona premier Dziurinda. Przejcie to zbudowano na starym szlaku wiodcym dawniej z Polski na Wgry. Droga prowadzc do przejcia zar籀wno z Polskiej jak i Sowackiej strony zbudowana zostaa ze rodk籀w unijnych i przyzna trzeba , 髒e ze wzgldu na malownicze poo髒enie sama w sobie jest turystyczn atrakcj. Budowa przyjcia miaa by pocztkiem turystycznej aktywizacji tych teren籀w. Niestety ciga si zbyt dugo i nigdy nie zostaa dokoczona. To znaczy zakoczono budow drogi, nie wykonano natomiast jakiegokolwiek budynku odpraw. Tak wic granic na szczycie przeczy w Radoszycach przekracza si bez jakiejkolwiek kontroli, dopiero trzy kilometry dalej i ni髒ej w Sowackiej Palocie nasze dowody osobiste lub paszporty sprawdza stra髒 graniczna. Budowy nie dokoczono poniewa髒 oba kraje wstpiy do Unii europejskiej i odprawa staa si dosownie symboliczna, a za rok lub dwa zniknie cakowicie.
Pierwszym miastem po sowackiej stronie s Medzilaborce, miasteczko zbli髒one wielkoci do Leska. Przyznam, 髒e odwiedziem Medzilaborce kilkakrotnie w trakcie otwarcia przejcia kolejowego przez przecz upkowsk, przejcia drogowego oraz ze trzy razy turystycznie. Dziao si to na przestrzeni ostatnich siedmiu lat , tym samym mogem ledzi zmiany jakie si takmdokonay. Zmian tych niestety nie ma zbyt wiele. Podobno Sowacja- wedug medi籀w -wyprzedzia Polsk w gospodarczym rozwoju, jednak patrzc na Medzilaborce, ba nawet na Humenne czy Michalowce wcale tego nie wida. Tak jak siedem lat temu elewacji wikszoci budynk籀w w Medzilaborcach nikt nie wyremontowa , czy pomalowa. Sklepy zaopatrzone niezwykle skromniutko, niezwykle skromny jest te髒 ich wystr籀j. Chlub Medzilaborzec jest muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy Warhola. Niestety chlub tylko z nazwy. Stojce przed wejciem imitacje puszek zupy pomidorowej Campbells tak ochoczo malowane przez artyst byy odnawiane chyba jeszcze za czas籀w Czechosowacji. Samo muzeum mroczne , ponure , brudne i drogie bo za wstp trzeba zapaci okoo 10 z , a eksponat籀w niezbyt wiele.
Miasto biedne bo bezrobocie – szczeg籀lnie wr籀d cygan籀w- siga okoo 50%. Cyganie nadaj mu specyficzny folklor, warto jednak uwa髒a na kieszenie bo interesuj ich g籀wnie nasze portfele. Tak髒e su髒by komunalne musz nadrobi jeszcze sporo zalegoci choby w stosunku do nas bo wszdzie panuje powszechny br籀d , smr籀d i... Odwiedziem Sowacje w czasie naszego dugiego majowego weekendu. Bieszczady w tym czasie byy dosownie zapchane turystami, a na Sowacji bogi spok籀j i cisza. Oczywicie takie dugie weekendy to tylko Polska specjalno, ale przecie髒 sobotnio – niedzielny wypoczynek jest i tam mo髒liwy. W chwili gdy Solina , Polaczyk, Ustrzyki G籀rne s w peni gotowe na przyjcie turyst籀w nad Zemplisk Siraw k/ Michalowiec, czyli nad sowackim odpowiednikiem zalewu Soliskiego dopiero rozpoczynaj si prace porzdkowe. Na pytanie czy camping czynny , czowiek malujcy domki nad zalewem zrobi zdziwion min. Jeszcze nie dopiero gdzie pod koniec czerwca. Sowo domki jest te髒 sowem na wyrost , s to w wikszoci obskurne budy obite pomalowanymi rop deskami, na dodatek przewa髒nie bez okien. Cz sanitarna to betonowe bunkry z umywalkami i sanitariatami. Zaplecze gastronomiczno- rozrywkowe , sklepy, poczta znajduj si w budynku tak odrapanym i zniszczonym, 髒e jako budowlaniec nie mia bym odwagi posa tam kogo z mojej rodziny.
Tak mniej wicej wyglda jedno z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w bliskiej nam czci Sowacji. Jednak ludzie s tu przemili i sympatyczni. Mimo wszystko , 髒ycie nieco tasze od tego w Polsce, a wic warto tutaj od czasu do czasu zajrze. No i co najwa髒niejsze poziom zalewu w Michalowcach nie zmienia si tak bardzo jak w Solinie bo do wody mo髒na doj prosto z puszystego trawnika, mo髒na te髒 tu髒 nad wod rozbi namiot. Za plecami za mamy przepikne g籀ry Wyhorlat z licznie usytuowanymi jeziorkami z najpikniejszym sowackim Morskim Okiem. Wanie to co dla oka mo髒e w znakomity spos籀b zr籀wnowa髒y pozostae niedocignicia. Dlatego te髒 jed驕my na Sowacj by pozby si kompleks籀w, dobrze wypocz i przesta jedynie przelicza cen benzyny, papieros籀w , alkoholi na Ukrainie.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=70