:: [Nr 4/44] Wiosna w parku sztywnych.
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-06-06 20:52:21)

Wiosna: budzi si przyroda, budz si nadzieje. Kiedy robi si ciepo, mio jest wyj na k, do lasu. A to dzicio przywali w pie a髒 mio, a to kukuka odlicza ostatnie miesice wadzy pana w籀jta, a to wdzicznie zaklska trznadel. Sycha jeszcze co. Tak, tak, to obywatele piszczy bieda. Koczy si kadencja (druga, niech nam B籀g wybaczy) pana w籀jta. Pan Podyma ze wszystkich si przez ostatnie lata stara si nam udowodni, 髒e jest niewaciwym czowiekiem na niewaciwym miejscu. My wyborcy serdecznie to zlekcewa髒ylimy. Mam nadziej 髒e po raz ostatni.
Czowiek, kt籀ry do perfekcji opanowa tworzenie na sw籀j temat takich pism, 髒e hagiografie witych to przy nich pisma obiektywne i bezstronne. Stara si doprowadzi do tego, 髒e nasza gmina z turystycznej stanie si tranzytow.
Totalna niemoc i brak sp籀jnej koncepcji na rozw籀j gminy, fatalne sposoby realizacji zada to cechy tej kadencji. Je髒eli ju髒 dochodzi do podjcia jakich decyzji to podstawy s poza merytoryczne. Temu dam bo go lubi, lub si mnie boi, temu nie bo si stawia. Powiadam wam je髒eli chcielibycie profesjonalizmu to nale髒ao gosowa na pana w籀jta 髒on. Tak czy owak szyja krci gow. 驍e kobieta to niegupia, niech wiadczy fakt, 髒e kiedy pan w籀jt odszed z nadlenictwa, wolaa posa go do gminy ni髒 zatrudni go u siebie. Susznie. Zaraz by msze na wypaach w dzie powszedni i w wita, akademie, itp., itd. A robota w lesie (przepraszam za kontekst). W pejza髒u naszego gumna pojawiy si inwestycje. Mam na myli parkingi. Ten zwany „turystycznym” (koo kocioa), i ten na g籀rze turystyczny. Tu wida jak pan w籀jt rozkada akcenty. Parking turystyczny, kt籀ry m籀gby przynosi dochody gminie, dojrzewa lamazarnie, ten zwany „turystycznym”, kt籀ry bdzie u髒ywany przez godzin w tygodniu. Czy gmina na tym zarobi? Wtpi. Ale to jest cena wyboru pana Podymy na w籀jta. Sona, nie.
A to tylko uamek caoci. Do tego otworzono park i zasadzono drzewo. Po mszy oczywicie. W tak zakrzaczonej okolicy jak nasza gmina tworzenie parku i to z tak pomp jest pomysem oryginalnym, ale dla pana Podymy bardzo charakterystycznym. Panie w籀jcie pana pomysy nadaj si do parku sztywnych.

Wierny czytelnik


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=69