:: [Nr 7/83] Handlowa roda w Ustrzykach - co warto zmieni
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-06-04 11:26:18)

Problem zwizany z handlowaniem na ustrzyckim zielonym rynku i w dni targowe po drugiej stronie Strwi髒a, na miejskim parkingu jest problemem, kt籀ry co jaki czas porusza miejscowe spoeczestwo. Najlepszym rozwizaniem byo by pozostawienie zielonego rynku wraz z handlujcymi tam na stae w dotychczasowym miejscu, za kupc籀w zje髒d髒ajcych do Ustrzyk w dni targowe przenie w inny lepszy punkt. Problem w tym, 髒e ci髒ko znale驕 takie nowe miejsce, kt籀re by wszystkich zadowalao.

Coraz cianiej

Jak na razie w targowe rody i handlowe pitki kupcy rozkadaj swoje stragany na zielonym rynku, praktycznie rzecz biorc blokujc cakowicie dojazd do sklep籀w zlokalizowanych nad rzek. Natomiast na parkingu rozrzucone stoiska dw籀ch, czy trzech kupc籀w, plus handlujcych meblami zajmuj ponad jedn trzeci miejsca.


Normaln kolej rzeczy kupcy zajmuj wic uliczk biegnc wzdu髒 Strwi髒a. Uliczka ta formalnie nie jest ju髒 placem targowym, wic nie powinno si pobiera od handlujcych tam jakichkolwiek opat. Opaty s jednak pobierane. Natomiast czsto podje髒d髒a tam policja straszc handlujcych- na dodatek susznie- mandatami za handlowanie w niedozwolonym miejscu.


Ludzie ci skar髒 si w Urzdzie Miasta, ale efekt籀w tych skarg nie wida i sytuacja opisana powy髒ej powtarza si co tydzie. Szkoda bo ju髒 z historycznych opracowa wiadomym byo, 髒e miasta szanujce kupc籀w, dajce im ochron i dobre miejsce do handlu rozwijay si lepiej jak inne. Wszak pienidze pacone przez w wikszo przyjezdnych kupc籀w s czystym zarobkiem dla miasta.

Czy mo髒na inaczej

Przygldajc si handlowi w rod i suchajc uwag kupc籀w mo髒na doj do wniosku, 髒e za pomoc niewielkich zmian organizacyjnych mo髒na ten handel w du髒ym stopniu uatwi i udoskonali. Przynajmniej na jaki czas do chwili kiedy 髒ycie wymusi zmian lokalizacji miejskiego bazaru. Wystarczyo by wyznaczy nowy plac dla handlujcych towarami wielkogabarytowymi. M籀wic prociej handlujcymi meblami, zbo髒em, a nawet sadzonkami, kwiatami. Taki plac jest i w ka髒dej chwili mo髒e powikszy powierzchni handlow w miecie. Chodzi tutaj o parking obok miejskiego stadionu.


Bez najmniejszego problemu, z dnia na dzie mo髒na przenie tutaj stoiska z meblami, kupc籀w handlujcych zbo髒em. Miejsce to ma wiele zalet. Mo髒na podjecha do niego z dw籀ch stron, a podjecha si musi bo tego towaru do siatki zabra si nie da. Natomiast miejsce na parkingu powinni zaj pozostali kupcy handlujcy drobnym towarem czyli odzie髒, butami, owocami itp. Powikszenie powierzchni targowej stworzyo by te髒 ludzkie warunki dla kupc籀w z zielonego rynku. W rody i pitki maja oni bowiem ogromne problemy z dowiezieniem towaru do swoich sklep籀w. Rzecz jasna proponowane w tym materiale rozwizania nie s rozwizaniami na trwae. Prdzej czy p籀驕niej w miecie i tak bdzie musia powsta bazar z prawdziwego zdarzenia. Tak dzieje si we wszystkich miastach i tak te髒 bdzie si musiao sta w Ustrzykach. Warto ju髒 szuka nowej lokalizacji bo z roku na rok wolnych grunt籀w nadajcych si na taki cel w miecie ubywa, w przeciwiestwie do liczby kupc籀w odwiedzajcych Ustrzyki, kt籀rych z roku na rok z coraz szersz ofert przybywa.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=638