:: [Nr 6/82] Sporu cig dalszy
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-05-19 17:56:51)

Nic nie wskazuje na to by nastpio przesilenie w sporze pomidzy wadzami gminy Cisna a rodowiskami ekologicznymi dotyczcym budowy stacji narciarskiej na g籀rze „Mae Jaso” w bezporedniej otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Obie strony konfliktu okopay si na swoich pozycjach i licz na to, 髒e przeciwnik zmiknie. R籀wnie髒 wr籀d mieszkac籀w gminy zdania na ten temat s podzielone. Std pomys by przeprowadzi w gminie referendum. Znajc jednak niech ludzi do wyra髒ania swoich opinii w ten spos籀b nie wierzymy w to by byo ono wadne o czymkolwiek przesdzi.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=614