:: [Nr 6/82] Rowerem i na nartach przez 髒ycie - pasje Stanisawa Nahajowskiego. Cz II
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-05-19 17:29:59)

Poprzednia cz wspomnie Stanisawa Nahajowskiego zakoczya si w sierpniu 1961 roku, kiedy jako mody nauczyciel podj swoj pierwsz prac w Szkole Podstawowej w Ustjanowej. Przez 10 lat by nauczycielem a od 1971 roku, przez kolejnych 20 lat, kierowa ustjanowsk podstaw籀wk. Ju髒 pierwszej swojej zimy w Ustjanowej Stanisaw Nahajowski nao髒y narty biegowy.


Zima bya nie髒na i przysza do wczenie std solidne treningi trway dugo. Od samego pocztku pan Stanisaw zaj si trenowaniem modych adept籀w narciarstwa biegowego. Jak wspomina jego pierwszym zawodnikiem by brat poznanego w Kronie Franciszka Nowaka, Gienek. Zar籀wno Gienek Nowak jak i jego modszy brat Edek przez kilka lat znajdowali si pod jego opiek trenersk i obaj mieli wyjtkow „髒yk” do biegania na nartach. Mo髒e warto wspomnie o tym, 髒e obaj Nowakowie mieszkali w Brzegach Dolnych a treningi odbyway si w Ustjanowej w okolicach dzisiejszej szkoy i aby uczestniczy w treningu trzeba byo pieszo pokona dystans dwa razy po pi kilometr籀w. Jeszcze jedno wydarzenie z pierwszych lat pracy w szkole zachowao si w pamici Stanisawa Nahajowskiego. Uwag jego zwr籀cia uczennica klasy VI Nadzieja Chanejko, kt籀ra w biegach pokonywaa nawet chopc籀w. Nadzieja nie miaa pojcia o bieganiu na nartach i prac z ni nale髒ao zacz od podstaw. Ju髒 po trzech miesicach treningu rozpocza starty zajmujc w zawodach wojew籀dzkich czoowe miejsca. W 1962 roku w ustjanowskiej szkole powstaa szk籀ka lekkoatletyczno- narciarska pod patronatem Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Jej najwa髒niejszymi zawodnikami, poza wspomnian Nadziej Chanejko, byli Tadeusz Bocho , Jan Kraniewicz i Antoni Handermander. W dniach od 9 do 11 lutego 1963 roku odbyway si w Iwoniczu Zdroju XII Centralne Mistrzostwa LZS podczas kt籀rych reprezentacja ustrzyckich sportowc籀w odniosa znaczce sukcesy. Gienek Nowak zosta mistrzem w biegu na 3 kilometry, Nadzieja Chanejko zdobya 6 miejsce a Jan Karakiewicz 10. R籀wnie髒 Stanisaw Nahajowski zdoby medal w sztafecie senior籀w reprezentujcej Wojew籀dztwo Rzeszowskie, kt籀ra na dystansie 3x10 km zaja 3 miejsce. Nale髒y zaznaczy, 髒e w tych latach Ludowe Zespoy Sportowe byy potg zwaszcza w narciarstwie i kolarstwie i mistrzostwa tej organizacji stay na bardzo wysokim poziomie.

Praca trenerska Stanisawa Nahajowskiego odbywaa si pocztkowo pod szyldem Ludowych Zespo籀w Sportowych a nieco p籀驕niej powstaa sekcja bieg籀w narciarskich G籀rniczego Klubu Sportowego „Bieszczady” dziaajcego pod patronatem Przedsibiorstwa Kopalnictwa Naftowego Ustrzyki. By to bardzo wa髒ny patron dla rozwoju ustrzyckiego narciarstwa, to wanie dziki jego pomocy powstay zrby przyszych sukces籀w ustrzyckich narciarzy. Doskonae efekty przyniosa wsp籀praca trenerska pomidzy Stanisawem Nahajowskim i nie髒yjcym ju髒 Kazimierzem Sojk. W pierwszej poowie lat siedemdziesitych dru髒yna biatlonowa ustrzyckiego liceum w skadzie Ryszard Cybruch, Stanisaw Marchewka, Waldemar Steciuk i Teofil Uszak nie miaa sobie r籀wnych w kraju a Rysiek Cybruch zosta brzowym medalist Uniwersjady we woskim Livigno w 1975 roku. Nadeszy lata osiemdziesite ubiegego wieku i w 髒yciu Stanisawa Nahajowskiego pojawia si nowa pasja a mianowicie masowe biegi narciarskie. Wszystko rozpoczo si w 1980 roku startem w Biegu Piast籀w. „Nam籀wili mnie do tego koledzy z kursu trenerskiego na warszawskiej AWF i zajem w tym biegu 42 miejsce, p籀驕niej by Bieg Jawing籀w i 11 miejsce a w roku 1981 za namow Jasia Materny wystartowaem w Biegu Gwark籀w w kt籀rym stanem na najni髒szym stopniu podium” . Kolejnym, poniekd naturalnym etapem w narciarskiej przygodzie pana Stanisawa byy zagraniczne biegi masowe. Po raz pierwszy wystartowa w Czechach w izerskiej pidziesitce w okolicach Liberca w 1992 roku. P籀驕niej byy Niemcy K繹nig Ludwig Lauf, Norwegia bieg na trasie Rena - Lillehammer, Finlandia Lahti, Estonia Maraton Tartu i nowe marzenie upartego Staszka, udzia w Biegu Waz籀w, najwikszej tego typu imprezie na wiecie. Ta niesamowita impreza odbywa si zawsze w pierwsz niedziel marca a jej pocztki sigaj 1922 roku. Bierze w niej udzia okoo pitnastu tysicy zawodnik籀w, kt籀rzy maj do pokonania dystans 90 kilometr籀w.
Stanisaw Nahajowski dwukrotnie wystartowa w tym presti髒owym biegu w latach 2007 i 2008. Ju髒 podczas pierwszego startu w biegu masowych w gowie Stanisawa Nahajowskiego pojawio si nowe marzenie, zorganizowanie w Bieszczadach masowego biegu narciarskiego. Przez siedem lat dokadnie przyglda si biegom w kt籀rych uczestniczy i w dopi swego, organizujc pierwsz edycj Bieszczadzkiego Biegu Lotnik籀w. Bieg ten odby si w mro驕n niedziel 25 stycznia 1987 na trasie z Ustrzyk Dolnych do Czarnej. Dzisiaj pan Stanisaw wspomina „Marzyem o nim przez kilka lat a realizacja mojego marzenia bya mo髒liwa dziki du髒ej pomocy J籀zka Balowskiego kierujcego w籀wczas ustrzyckim komitetem partyjnym. Ca tras przygotowywaem wasnymi rkami wsp籀lnie ze Sawkiem W籀jcikiem, etatowym pracownikiem LZS. Nigdy nie zapomn tych wielu dni spdzonych w lesie na 驍ukowie z siekier w rku. Prace ukoczylimy przy pomocy skutera nie髒nego p籀驕nym wieczorem na dzie przed biegiem”. Organizowany troch w partyzanckich warunkach i praktycznie przez jednego czowieka Bieszczadzki Bieg Lotnik籀w wpisa si na stae do kalendarza imprez i jest w nim do dzisiaj. W tym roku odbya si 22 edycja Bieszczadzkiego biegu Lotnik籀w i pan Stanisaw ma nadziej, 髒e zdrowie pozwoli mu na zorganizowanie kolejnych bieg籀w, przynajmniej do jubileuszowego dwudziestego pitego.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=607