:: [Nr 6/82] Olimpijczyk z Ustjanowej
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-05-19 17:26:51)

W dniach od 6 do 9 lutego 2009 roku w Stanach Zjednoczonych odbyy si VIII wiatowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Wzio w nich udzia ponad 2000 zawodnik籀w z 85 kraj籀w w tym liczca 65 zawodnik籀w reprezentacja Polski. Jedynym reprezentantem wojew籀dztwa Podkarpackiego by Mateusz Koluch z Ustjanowej, startujcy w narciarstwie klasycznym.


Mateusz wystartowa w trzech konkurencjach, we wszystkich odnoszc oszaamiajce sukcesy. W biegach na 500 i 1000 metr籀w nie mia sobie r籀wnych zdobywajc zote medale olimpijskie a w sztafecie 4 x 1000m zdoby wraz z kolegami z reprezentacji srebrny medal dla Polski. Wszystkie biegi odbyway si technik klasyczn. Caa impreza odbywaa si w Krainie Kwitncego Ziemniaka za jaki jest uwa髒any amerykaski Stan Idaho. Pobyt zawodnik籀w w Stanach Zjednoczonych trwa dwa tygodnie i dla wielu z nich pozostanie on zapewne przygod 髒ycia. Mateusz Koluch od pocztku uczy si ustrzyckiej Szkole Podstawowej nr3, bardziej znanej pod nazw szkoy specjalnej. Jest absolwentem gimnazjum i aktualnie uczszcza do szkoy przysposabiajcej do pracy. Swoj przygod z nartami rozpocz od zabaw na niegu a jego opiekunk i trenerk jest pani Dorota Podstawek. Mateusz bardzo zmieni si po olimpiadzie, nabra wyjtkowej motywacji do treningu i jak m籀wi jego trenerka „bieganie stao si dla niego najwa髒niejszym elementem 髒ycia”.


Dla wielu os籀b termin Olimpiady Specjalne nie jest znany std kilka zda wyjanienia. Zostay one stworzone w przekonaniu, 髒e osoby domknite niesprawnoci intelektualn, potrafi przy odpowiednim prowadzeniu czerpa wiele radoci z treningu i uczestnictwa w zawodach sportowych. Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju os籀b z niepenosprawnoci intelektualn poprzez zapewnienie im udziau w treningach i wsp籀zawodnictwie sportowym. Drugim, r籀wnie wa髒nym celem jest zwikszenie wiadomoci spoecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat mo髒liwoci os籀b z t form niepenosprawnoci.


Zawodnikom Olimpiad specjalnych przywieca wspaniae motto kt籀re brzmi: „Pragn zwyci髒y, lecz jeli nie bd m籀g zwyci髒y, niech bd dzielny w swym wysiku”. Sowa te po raz pierwszy wypowiedziaa pani Eunice Kennedy Shriver w dniu 20 lipca 1968 roku podczas otwarcia I Midzynarodowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w amerykaskim Chicago. A tak naprawd to wszystko zaczo si pi lat wczeniej kiedy to wspomniana pani Kennedy Shriver zorganizowaa pierwsz p籀koloni sportow dla os籀b z niesprawnoci intelektualn. Ta niezwyka kobieta z klanu Kennedych, siostra nie髒yjcego prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy̕ego powicia si tej sprawie bez reszty, nie szczdzc na ten cel czasu i pienidzy. Jednym z otwierajcych VIII wiatowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Idaho by znany aktor a obecnie Gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger, prywatnie zi pani Eunice Kennedy Shriver . Idea Olimpiad Specjalnych dotara do Polski w latach osiemdziesitych ubiegego wieku a w 1985 roku przy Zarzdzie G籀wnym Towarzystwa Przyjaci籀 Dzieci powstaa Og籀lnopolska Rada Olimpiad Specjalnych. Ogromnym wyr籀髒nieniem dla Polski jest przyznanie jej prawa organizacji Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, kt籀re odbd si w Warszawie w2010 roku. Mateuszowi Koluchowi, jego trenerce oraz wszystkim kt籀rzy przyczynili si do jego sukcesu, serdecznie gratulujemy.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=606