:: [Nr 6/82] 5 Rocznik Abilympiady SZSM 2009
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-05-19 17:13:08)

Edward M籀rawski
Bandr籀w Narodowy 38
38-700 Ustrzyki Dolne

"Nasze Pooniny"
Bieszczadzki Dwutygodnik Regionalny
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. 29 Listopada 15


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego ( PTSR ) Oddzia Podkarpacki w Rzeszowie uczestniczy w dniach 17-20.04.2009 jako reprezentant wszystkich zrzeszonych w PTSR w kraju, w „ 5 Roczniku Abilympiady SZSM 2009 ”. Imprez organizowa Sowacki Zwizek Sclerosis Multiplex nad Zemplisk Sziraw koo Michalowiec. Jak poinformowali mnie organizatorzy, to pierwszy raz miaa ona tak du髒y udzia midzynarodowy.


Opr籀cz Sowak籀w i Czech籀w biorcych udzia od powstania imprezy, pierwszy raz byli Wgrzy i Polacy. Polska ekipa skadaa si z czonk籀w Oddziau Podkarpackiego a w szczeg籀lnoci Koa Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych. Jej skad to: Anna Drajewicz ( sze-fowa Oddziau z synem Przemysawem jako opiekunem, czonkowie Koa Bieszczadzkiego, Czesawa Nowak z m髒em – opiekun, Stanisawa 驍ukiewicz z m髒em – opiekun, Stanisaw Mermer oraz Edward M籀rawski ( szef Koa ). Abilympiada to 28 rozmaitych zaj manualnych m.in. aran髒acja kwiat籀w, batik, cukiernictwo, makram, malowanie na szkle, patchwork i szachy oraz sudoku. W kilku konkurencjach bralimy udzia z dobrym skutkiem. W dekorowaniu piernik籀w Anna Drajewicz bya druga a w malowaniu plakatu drugi i wykonanie plakatu technika komputerow trzeci by Edward M籀rawski.


Opr籀cz miych wra髒e jakie odnielimy, nowych znajomoci, nawizalimy te髒 wsp籀prac z organizacj wgierskich przedstawicieli chorych na stwardnienie rozsiane z Gyula koo Bekescsaba. Zostalimy te髒 zaproszeni na og籀lno sowacki „ Krok z SM ” poczony z obchodami 15 rocznicy powstania Klubu SZSM w Ilawie koo Trenczyna.


Cay pobyt by zagwarantowany przez organizatora a transport opacia Rada G籀wna PTSR w Warszawie wynajmujc busa z Firmy Pana Andrzeja Wawrzyniaka.

Edward M籀rawski


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=605