:: [Nr 3/43] Dwie wystawy
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-05-09 11:18:59)

Powiksz zdjcie
Ryszard Kapuciski
Dla wikszoci ludzi w Polsce jasnym jest jaki cele przywiecaj dziaalnoci Nadlenictw. Ot籀髒 opiekuj si lasem poprzez prowadzenie szk籀ek lenych , nasadzenia oraz planowan wycink drzew. To oczywicie bardzo skr籀towe przedstawienie ich zada, ale g籀wnie taki jest cel pracy lenik籀w. Pr籀cz tego dochodzi jeszcze kontrola nad gospodark owieck. Jednak ju髒 niewielu ludzi doda do tych zada dziaalno edukacyjn, a jak si okazuje jest ona nie mniej wa髒na od zada wymienionych nieco wy髒ej. W ramach takiej wanie dziaalnoci w kwietniu w nadlenictwie Brzegi Dolne zorganizowane zostay dwie wystawy. Pierwsz z nich bya wystawa trofe籀w owiecki z k籀 owieckich dziaajcych na terenie Nadlenictwa Brzegi Dolne. Jak powiedzia nadleniczy Ryszard Kapuciski – Lenicy jako jedni z nielicznych pracuj przy tzw. otwartej kurtynie. Wstp do lasu na szczcie w Polsce maj wszyscy, ka髒dy wic mo髒e ledzi na bie髒co efekty pracy lenik籀w. To czynnik , kt籀ry mobilizuje i zobowizuje. Wystawa trofe籀w owiecki oraz otwarta nieco p籀驕niej wystawa fotografii z podkarpackich park籀w krajobrazowych kierowana jest w du髒ej mierze do ludzi modych. To wanie modzi o chonnych i otwartych umysach bd kiedy dba o lasy.
Powiksz zdjcie
Dzieci z ustrzyckich szk籀
Wydawa by si mogo , 髒e stwierdzenie i髒 las jest dobrem narodowym, to wywiechtany slogan, a to najczystsza prawda, warta rok rocznie przypomnienia- twierdzi in髒ynier Stanisaw Stpor. Obie wystawy miay bardzo dobr scenografie. Atrakcj wystawy owieckiej bya ponadto emisja filmu o lasach oraz odtwarzane z tamy odgosy zwierzyny lenej. Wszystko to sprawiao wra髒enie i髒 zwiedzajcy znajduj si w naturalnym lenym rodowisku. Tego jednak nic nie zastpi. Wraz z odejciem zimy ka髒dy powinien wiec zaplanowa jak najwicej takich wypraw do prawdziwego lasu.

steb


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=59