:: [Nr 4/80] Wydarzyo si w Bieszczadach
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-03 13:42:22)

- Trwa konflikt pomidzy wadzami gminy Cisna i ekologami. Rzecz idzie o budow stacji narciarskiej wraz z caym zapleczem na g籀rze „Mae Jaso”. Wadze gminy twierdz, 髒e inwestycja ta potrzebna jest gminie jak przysowiowa woda rybie, ekolodzy za, 髒e inwestycj zaplanowano w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego co jest niezgodne z prawem. Na to czyje argumenty przewa髒 bdziemy musieli poczeka. Sprawa znajdzie sw籀j epilog najprawdopodobniej w Naczelnym Sdzie Administracyjnym.

- Do tragicznego wydarzenia doszo na pocztku marca w Polaczyku gmina Solina. Uton dowiadczony 49 letni wdkarz i przewodnik, mieszkaniec Polaczyka Andrzej N. Do tragedii doszo podczas owienia ryb, kiedy zaamaa si pod owicym tafla lodu. Pomimo tego, 髒e wdkarz mia na sobie kapok i udzielono mu szybkiej pomocy nie udao si go uratowa. Niech ta tragedia bdzie przestrog dla innych. O tej porze roku l籀d na Zalewie Soliskim jest ju髒 bardzo kruchy.

- Feralnym okaza si dla kilku kierowc籀w dzie 3 marca. Tego dnia pod wiaduktem na ulicy Kolejowej w odstpie kilku godzin doszo do kilku stuczek i kolizji. Pomimo tego, 髒e ulica ta uchodzi za jedn z najlepszych w miecie pod wzgldem nawierzchni, to stan jej utrzymania szczeg籀lnie pod zacienionym wiaduktem budzi wiele do 髒yczenia. Tym razem obyo si bez ofiar w ludziach cho ucierpiay i to powa髒nie pojazdy.

-Ustrzycki szpital poszukuje lekarzy. Szczeg籀lnie kardiologa, pediatry, ortopedy i internisty. W tej chwili pracuje tutaj 14 lekarzy, co pozwala szpitalowi prawidowo dziaa. Optymalna dla szpitala byo by 20 lekarzy. Dyrektor szpitala Marceli Kuca zwr籀ci si do wojewody podkarpackiego o wyra髒enie zgody na zatrudnienie lekarzy obcokrajowc籀w, czyli m籀wic prociej lekarzy z Ukrainy.

-Dziki leskiej policji myliwy z Krakowa odzyska swoje myliwskie trofea. Trzyma je w domku w Postoowie, a ich warto wyceni na okoo 10 tys. z. Sprawcami okazali si trzej modzi ludzie z Postoowa i Tarnawy G籀rnej. Sprawcy cz skradzionych trofe籀w zd髒yli sprzeda. Grozi im kara do 10 lat wizienia.

-Ustrzyki Dolne otrzymay dotacj na budow hali sportowej obok Szkoy Podstawowej Nr 1. Dotacja spora bo wynosi 4 mln z. jednak by zrealizowa ta inwestycj trzeba szuka pienidzy tak髒e w innych miejscach, bowiem cakowity koszt inwestycji ma wynie okoo 15 mln. z.

-Tak髒e bieszczadzkie starostwo uzyskao sporo pienidzy na remont Bieszczadzkiego Zespou Szk籀 Zawodowych. Za uzyskane pienidze wyremontuje si dach szkoy, wymieni stolark okienn, wybuduje przyszkolne boiska sportowe. Rzecz jasna starostwo r籀wnie髒 cz pienidzy wyo髒y ze swojego bud髒etu.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=571