:: [Nr 4/80] Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-03 13:40:29)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP w Ustrzykach Dolnych przypomina producentom rolnym, 髒e w terminie od 16 marca do 15 maja br. mo髒na skada wnioski o patnoci do grunt籀w rolnych za rok 2009. Wypenione wnioski nale髒y zo髒y, lub przesa poczt do Biur Powiatowych zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzib wnioskodawcy. Informujemy, 髒e w przypadku jakichkolwiek trudnoci w prawidowym wypenianiu wniosk籀w, mo髒na skorzysta z pomocy konsultacyjnej doradc籀w rolnych Podkarpackiego Orodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolnej oraz pracownik籀w Urzd籀w Gmin.
Przypominamy, 髒e w dniach od 16 marca do 15 maja nale髒y skada wnioski kontynuacyjne programu rolnorodowiskowego. W tym samym terminie mo髒na skada nowe wnioski rolnorodowiskowe.
W terminie od 15 maja do 9 czerwca przyjmowane s wnioski po terminie z sankcjami 1% za ka髒dy dzie roboczy op籀驕nienia.
Szczeg籀owych informacji udziela Biuro Powiatowe ARIMR Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6.

Z powa髒aniem, Jadwiga Neroj
Kierownik BP Ustrzyki Dolne


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=570