:: [Nr 3/43] mieciowy sonda髒
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-05-09 11:14:52)

Powiksz zdjcie
Do robienia r籀髒nego rodzaju sonda髒y powouje si specjalistyczne firmy, kt籀re za spore pienidze robi badania, a w kocowym efekcie ogaszaj ich wynik. Polskie firmy sonda髒owy z natury rzeczy z przepowiedniami nie trafiaj, czego najlepszym przykadem s sonda髒e przedwyborcze. Czasami firmy takie dostaj te髒 zlecenia od producent籀w okrelonych towar籀w. Chodzi w takich przypadkach g籀wnie o to by zbada jak popularnym jest w danym miejscu jaki konkretny produkt. Firmy polskie pytaj oto wybranych losowo konsument籀w, by w ten spos籀b znale驕 odpowied驕. Nie jest to niestety dobry spos籀b, bo ludzie z natury rzeczy nie s zbyt szczerzy, kami bo s snobami i cho jedz kaszank to odpowiedz , 髒e najlepsze salami, cho pal Fajranty to powiedz , 髒e pal Mallboro, cho pij czycioch to w ankiecie stwierdz , 髒e jest to eleganckie brandy. Zleceniodawcy tych sonda髒y postanowili zmieni w niekt籀rych krajach metody badania. I tak jeden z koncern籀w tytoniowych zleci pozbieranie w pewnej dzielnicy du髒ego miasta wszystkie opakowania po papierosach, cznie z tymi w kubach na mieci. Znajc liczb mieszkac籀w dzielnicy i rozkad wiekowy m籀g z dokadnoci do jednego procenta stwierdzi jakie s preferencje palaczy. Postanowiem p籀j tym samym tropem w Ustrzykach Dolnych. Topniejcy nieg odsoni zway odpadk籀w , wic o ten specyficzny sonda髒 byo bardzo atwo. Jeli chodzi o papierosy to w 65% pali si w Ustrzykach niebieskie Primy. Towar ten jest dum ukraiskich koncern籀w tytoniowych, z rozm籀w z palaczami wynika , 髒e truje doskonale, a co najwa髒niejsze jest na tym rynku najtaszy. Drugie miejsce zajmuj popularne wr籀d modzie髒y niebieskie LM, tak髒e z Ukrainy. Z prawdziwymi LM-ami maj wprawdzie tyle samo wsp籀lnego co Batyk z morzem r籀dziemnym, czyli czy je Atlantyk, ale co szpan to szpan. Niedawny lider tego rankingu tak髒e ukraiskie Monte Carlo spady na trzeci pozycj, widocznie palenie smakowitych traw z ukraiskich step籀w , zmienianych na Zakarpaciu w papierosy przestao by modne. Pozosta luk czyli jakie 5% to papierosy polskiej produkcji , kupowane w polskich sklepach. Dzi tylko ludzie majtni mog sobie pozwoli na ich kupno, a ci majtni to te髒 bardziej uwiadomieni, czyli automatycznie niepalcy.
Smakosze alkoholi gustuj g籀wnie w ukraiskim darze bo髒ym , czyli w Chlibnym Darze. W籀dka ta przyrzdzana jest prawie w ka髒dym domu w pasie od Smolnicy po Sambor na – jak m籀wi wtajemniczeni- recepturze w kt籀rej skad wchodz paliwo lotnicze i woda z rzeki Strwi髒. Wszystko to jest piknie kapslowane i opatrzone banderol za pomoc zmylnych domowych kapslownic. Nieco mniejszym powodzeniem cieszy si w籀dka SV. Powszechnie m籀wi si , 髒e jest du髒o lepsza od Chlibnego Daru, cho ka髒dy Ukrainiec powie ci w tajemnicy , 髒e jest gwarancja bo sam ja wczoraj butelkowa. Rerceptura jak wy髒ej , cho czasami w tym przypadku woda ze Strwi髒a bywa wczeniej przegotowana. Znikn praktycznie z rynku tak popularny jeszcze niedawno Olimp. Pow籀d -chyba problemy z zamontowaniem w butelce w domowych warunkach plastykowego korka ze szklan kulk, czyli tzw. zabezpieczenia przed faszowaniem. Wszystkie gatunki wymienione w tym rankingu charakteryzuj si du髒 si ra髒enia, doprowadzajc w kocowym efekcie do tak zwanego „mapiego rozumu”, czego sam dowiadczyem kosztujc tych trunk籀w w towarzystwie , kt籀re zapewniao o ich 100 procentowej autentycznoci. Od tamtego czasu jeli si chce rozweseli robi to ku chwale polskiego monopolu spirytusowego i to tego sodko- kolorowego nie do podrobienia. Tak jak na szczcie zachowuje si coraz wicej mieszkac籀w Ustrzyk bo sdzc po odpadkach ukraiska w籀dka to tylko okoo 50% wszystkiego co wypija si w miecie.
Jeszcze nie tak dawno w miecie walao si setki charakterystycznych brzowych butelek plastykowych po ukraiskim piwie. Ta mtna ciecz o kwanawym smaku zwana powszechnie piwem bya doskonaym rodkiem na b籀l gowy. Prosz mnie 驕le nie zrozumie ona nie leczya z b籀lu gowy , ale byskawicznie po wypiciu ogromny b籀l gowy przynosia. Swoj moc nap籀j ten potgowa gdy pito go p籀驕nym popoudniem po sonecznym dniu, kupiony od handlarki, kt籀ra nosia go w socu w czarnej reklam籀wce przez cay dzie. Raz zdecydowaem si te髒 wieczorem w lipcowy dzie kupi od takiej handlarki , z czarnej reklam籀wki czekoladowe cukierki. Dopiero po trzymaniu ich przez dob w zamra髒arce udao mi si z tej bryy oddzieli ze cztery sztuki do cukierka podobne. Polskie piwo na szczcie staniao ju髒 na tyle i jest na tyle dobre, na dodatek dla tych co chc schodzone , 髒e brzowych plastykowych butelek ju髒 prawie nie ujrzysz. Pocieszjcym w tym wszystkim dla mnie jako polskiego patrioty jest to i髒 mieci po towarach ukraiskich cho jeszcze przewa髒aj zaczynaj ustpowa tym polskim. Papierki po batonach, chipsach, puszki po napojach powoli wypieraj te za wschodniej granicy. Teraz wypada tylko czeka by wszystkie mieci znalazy swoje miejsce w koszach, no ale to ju髒 inna para kaloszy.
Jak wic wida nawet z kupy mieci jak si czowiek dobrze przyjrzy mo髒na si du髒o dowiedzie. Trzeba to robi jednak bardzo szybko , bo w tym roku su髒by porzdkowe do sprawnie i szybko pozostaoci zimy usuwaj.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=57