:: [Nr 4/80] "Kapie Gminie"
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-03 13:35:09)

Zn籀w kapno gminie ustrzyckiej i to nie z nosa czy z nieba, a z MSWiA i nie s to wcale ochapy, a przepikna Tr籀jca (od uksztatowania doliny nazwa przyjta, to nie 髒adna Tr籀jca wita). Jako si stao, 髒e nie zostaa Tr籀jca przekazana miastu wraz z Orodkiem "Aram籀w" *

Wida nowa wadza te髒 chciaa co z luksusu komuch籀w zachowa dla siebie. Wszyscy przeliczaj pienidze, nikt nie wie lub nie chce wiedzie, 髒e tu髒 poni髒ej orodka w Tr籀jcy, gdzie samotna lipa stoi, znajduje si masowa mogia dorosych i dzieci bez jakiegokolwiek porzdku, odzie髒y, czy but籀w- powrzucani jedni na drugich. Mogi t w latach 80-tych sprofanowali 髒onierze Nadwilaskiej Jednostki kopic tam z rozkazu jaki d籀, a znalezione koci kazano im w worku wyrzuci gdzie w lesie. Nikt nie wie z jakiego okresu i jaka du髒a ona jest. Ja wiem 髒e stare mogiy nie krzycz lecz nie mog przej obok nich obojtnie, nie zm籀wi modlitwy, choby pogrzebani byli innej wiary czy narodowoci. Obecni waciciele orodka w "Aramowie" ostrz zby i to chyba oni "ykn" Orodek w Tr籀jcy. Lecz czy potrafi uszanowa te miejsca, czy poczuj si zobowizani do upamitnienia miejsc historycznych, kt籀rych tak niewiele u nas pozostao, jak choby ta kapliczka, kt籀ra za niedugo podzieli los wspaniaej piwnicy z polnego piaskowca kt籀r budowa mistrz nad mistrze.

Przecie髒 nie wszystko idzie przeliczy na pienidze. Gdzie nasza dusza sowiaska, patriotyzm, nostalgia, zaduma nad czasami minionymi, przecie髒 tego wszystkiego nie da si przeliczy na cokolwiek!
Rosn jeszcze w Tr籀jcy prastare lipy i dby. wite byy u naszych przodk籀w Sowian, lecz co dzisiaj zostao w nas z naszych przodk籀w, jaka wito, kt籀rej nie mo髒na by byo oplu czy zszarga. 驍yj jeszcze resztki sad籀w, jabonie i grusze, o starych genach odpornych na choroby, skazane na powoln mier, a mogy by si sta podstaw do dalszej reprodukcji starych odmian. Idzie zn籀w wiosna jednym kwiaty drugim pienidz przytpi wzrok czy sumienie, kt籀ry bdzie pamita o dniach minionych dzi, kiedy kr籀luje nowy B籀g, "b籀g pienidz".
* Nazwa Orodka "Aram籀w" zostaa nadana przez pk. Doskoczyskiego, bo waciwa wioska bya znacznie dalej ni髒 Jamna.

Kiedy stacjonowali tutaj "Lisowczycy" przesawni hultaje, 髒onierze pk. Lisowskiego utrzymujcy si z tego co zdobyli, nie koniecznie na wrogu. W czasach okupacji niemieckiej cignli tdy w wysokie Bieszczady, po ci髒kich walkach partyzanci Mikoaja Kunickiego ps. Mucha.
Przy dojciu do Jureczkowej natknli si na blokujce ich niemieckie czogi "tygrysy". Zginli zwiadowcy i czniczki, kt籀rych dowcipny sotys z Jureczkowej (Ukrainiec) kaza rozebra i poo髒y martwych jednych na drugich. Dzi w Jureczkowej obok skrzy髒owania w stron "Aramowa" stoi zapomniany pomnik tamtych dni, lecz to nie oni zr籀wnali wszystko z ziemi i skazali na wieczne zapomnienie.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=568