:: [Nr 4/80] Papierosy i w籀dka tylko raz na dob
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-03 13:27:36)

Od 1 grudnia minionego roku zmieniy si limity ilociowe i wartociowe towar籀w zwolnionych z opaty celnej przywozowej, znajdujcych si w baga髒u osobistym podr籀髒nego. Inne warunki skorzystania z tego zwolnienia celnego zostay okrelone w art. 56 ust.6 Ustawy o podatku od towar籀w i usug. U髒yte jest w nim okrelenie, 髒e przew籀z tych towar籀w musi odbywa si okazjonalnie. Termin u髒yty przez ustawodawc by wyjtkowo mao ostry i wymaga uszczeg籀owienia. Ju髒 w dniu 4 grudnia 2008 roku podczas rozmowy Jerzym Kosztoowiczem- kierownikiem Oddziau Celnego w Krocienku usyszaem z jego ust nastpujce stwierdzenie: Z nieoficjalnych 驕r籀de wiem, 髒e w Ministerstwie Finans籀w przygotowywane jest doprecyzowanie pojcia okazjonalnoci. Prawdopodobnie, w myl owego doprecyzowania, okazjonalne przewo髒enie towar籀w przez granic bdzie dopuszczalne tylko raz na dob. [Nasze Pooniny Nr 15 (75)] Czas potwierdzi prawdziwo tej informacji. Z dniem 23 marca takie wanie doprecyzowanie pojcia okazjowoci wchodzi w 髒ycie. Od tego dnia dopuszczalna przepisami norma wwozu towar籀w akcyzowych bdzie moga by dokonana najwy髒ej raz na 24 godziny. Dla wyegzekwowania tego zapisu konieczne byo przetestowanie nowego systemu ewidencji. Pr籀by wypady pomylnie i przepis zacznie obowizywa w podanym wy髒ej terminie. Trzeba jednoznacznie stwierdzi, 髒e wprowadzone doprecyzowanie pojcia „okazjonalny” w niczym nie zmienia sytuacji przecitnego podr籀髒nego, ani nie ogranicza czstotliwoci przekraczania granicy unijnej. Ogranicza on bez wtpienia mo髒liwoci ludzi traktujcych przekraczanie granicy jako spos籀b na zarabianie pienidzy.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=566