:: [Nr 4/80] mierdzcy interes
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-03 13:20:41)

W czasach gdy czowiek siedzia jeszcze na drzewie, to swoje potrzeby fizjologiczne schodzi zaatwia na ziemi. Co ciekawe robi to w okrelonym miejscu, przewa髒nie z daleka od swego siedliska. Od tamtych czas籀w niewiele si zmienio. W mieszkaniach do tego typu potrzeb wydzielone s osobne pomieszczenia zwane r籀髒nie, azienkami, toaletami, ubikacjami, sanitariatami czy tez potocznie kiblami. Nie zmienia to postaci rzeczy, 髒e s w naszym 髒yciu nieodzowne i chodzi si tam w okrelonym celu. Ustrzyckim wodarzom potrzeba byo kilkunastu lat 髒eby do takich wniosk籀w doj. Jedyny ustrzycki szalet pad, kiedy swoje 髒ycie zakoczya ostatnia „babcia klozetowa”. Od tego czasu w miecie, kt籀re pretenduje do miana „zimowej stolicy Bieszczad籀w” i nie tylko, swoich potrzeb fizjologicznych nie ma gdzie zaatwi. Efektem tego s pene fekalii klatki schodowe, piwnice, bramy i wszystkie te miejsca, gdzie mo髒na to w miar intymnie zrobi. Sytuacje takie wygldaj wrcz komicznie, cho nikomu do miechu nie jest, kiedy grupa wczasowicz籀w, turyst籀w ale r籀wnie髒 i mieszkacy biegaj jak przysowiowy kot z pcherzem, 髒eby si wypr籀髒ni. P籀驕niej mo髒emy przeczyta w Internecie, 髒e Ustrzyki to zapyziae miasto, gdzie nie ma si za przeproszeniem gdzie wysra. Opinia uzasadniona. Z faktami nie ma co dyskutowa. Ju髒 sam pomys wystawienia do przetargu tej dziaki skania do przypuszczenia, 髒e miasto mimo deklaracji wcale nie jest zainteresowane by szalety funkcjonoway tam w dalszym cigu. Nikt przy zdrowych zmysach nie podejmie si prowadzenia jakby to powiedzia niejaki Ferdynand Kiepski prywatno – publicznej toalety. Koszt zakupu dziaki, przeprowadzenie generalnego remontu, zagospodarowanie terenu wok籀 szalet籀w, zatrudnienie pracownika nie zwr籀ci si nawet za kilkadziesit lat. Naiwnoci jest wic sdzi, 髒e chtny si znajdzie. Gdy do tego dodamy bie髒ce koszty utrzymania czyli woda, prd i rodki czystoci to osoba fizyczna, kt籀ra by si tego podja ju髒 na samym pocztku tej „intratnej inwestycji” powinna sobie strzeli w eb. O tym, 髒e miasto nie jest w og籀le zainteresowane reaktywacj miejskich szalet籀w m籀wi zaporowa cena wywoawcza /282.456 PLN/ rzeczonej dziaki. Gdy do tego dodamy stwierdzenie burmistrza cyt. „ 髒e dziaka jest wasnoci gminy, je nie woa i mo髒na z tym zaczeka” to z g籀ry mo髒emy zao髒y, 髒e o miejskich szaletach w najbli髒szym okresie mo髒emy zapomnie Miaem okazje korzysta z tego typu przybytk籀w w r籀髒nych miejscach w Polsce. Zawsze byy one wasnoci miasta, prowadzone na warunkach agencyjnych wzgldnie dzier髒awy. W Ustrzykach wszystko musi by jednak postawione na gowie. Nic nie mo髒e by proste.

Andrzej Kotowicz


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=565