:: [Nr 3/43] Jestem modym czonkiem ...
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-05-09 11:12:33)

Pan redaktor Wiesaw Stebnicki
Prosz o wydrukowanie tego listu w gazecie ”Pooniny”

Jestem modym czonkiem Ochotniczej Stra髒y Po髒arnej gminy Lutowiska. W ostatnim okresie czasu uczestniczyem w zebraniu sprawozdawczo- wyborczym OSP Lutowiska i jak przystao, na zebranie zaproszono Pana W籀jta Wodzimierza Podyma., kt籀ry jest prezesem gminnym OSP Lutowiska. Z uwag wysuchaem wystpienia Pana W籀jta, kt籀ry mao m籀wi o sprawach stra髒y natomiast du髒o m籀wi co zrobi. Stwierdziem , 髒e W籀jt rozpocz ju髒 kampanie wyborcz na stanowisku w籀jta, twierdzc 髒e on bdzie w籀jtem natomiast stra髒acy bd radnymi i bd go popiera w jego dziaaniach, tylko kt籀rzy bo jak wiem rada gminy liczy 15 os籀b, a stra髒ak籀w jest na terenie gminy bardzo du髒o. Jednak w czasie zebrania gdy przyszo do wybierania Zarzdu OSP Lutowiska dowiedziaem si kto bdzie tymi radnymi poniewa髒 wybraa si sama mietanka, kolesie, modzi stra髒acy nie mieli nic do powiedzenia. Kolesie teraz spotykaj si i bd wybiera wadze zarzdu gminnego i na pewno ponownie wybior Pana W籀jta na prezesa, a oni podziel si nastpnymi stokami. A po wyborach zaczn organizowa zebrania w jednostkach OSP i nakania stra髒ak籀w by w wyborach na w籀jta Lutowisk popierali oczywicie Prezesa. Jako mody czowiek mylaem , 髒e w mojej gminie co si zmienio, jednak nie. W dalszym cigu rzdz te same osoby, elita i widocznie tak ma by.
Do napisania tego listu nakoni mnie artyku, kt籀ry przeczytaem kiedy w gazecie Pooniny, jak to Pan W籀jt nakania lenik籀w by popierali jego kandydatur na urzd W籀jta, a teraz szuka poparcia w stra髒y po髒arnej, w kt籀rej te髒 rzdz lenicy i chwal sobie co zrobili!!!. Spotkali si jednak ze srog krytyk. Myl, 髒e w naszej gminie s osoby , kt籀re mog sprawowa te funkcj i o髒ywi ducha stra髒ackiego. Czekam do nastpnego spotkania gdzie Prezes OSP Lutowiska- Podyma powie , popierajmy Pana Podyme na W籀jta Gminy Lutowiska, a co z radnymi!!!
Bdzie to ostanie moje zebranie.

Mody stra髒ak


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=56