:: [Nr 3/79] Wiadomoci z granicy
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-03-19 12:09:31)

Powracamy do prezentowania informacji o wydarzeniach na polsko-ukraiskim przejciu granicznym Krocienko – Smolnica. Krocienku. W ostatnich tygodniach odnotowano znaczny spadek ruchu na przejciu granicznym. Powodem takiej sytuacji s zmiany przepis籀w celnych ograniczajce dopuszczalne normy przywozu papieros籀w oraz znaczne zmniejszenie si r籀髒nic cenowych pomidzy Polsk a Ukrain. W lad za spadkiem liczby os籀b przekraczajcych granic nie idzie spadek liczby ujawnionych pr籀b przemytu, kt籀re utrzymuj si na dotychczasowym poziomie. Nadal wiele przypadk籀w przemytu wykrywa si w pocigu relacji Chyr籀w - Sanok. Nowoci jest du髒a aktywno ukraiskich su髒b granicznych, kt籀re dokonuj szczeg籀owych kontroli pocigu ujawniajc wiele pr籀b przemytu. Z wielu ujawnionych w ostatnich dniach pr籀b przemytu wybralimy trzy, naszym zdaniem, najciekawsze.

Autobusowa papieronica

Sobota, dnia 7 lutego bie髒cego roku dobiegaa koca, gdy kilkanacie minut przed godzin 22 do kontroli granicznej podjecha autobus marki DAF na czeskich numerach rejestracyjnych. Nowoczesnym, dalekobie髒nym i w peni komfortowym autobusem, prowadzonym przez obywatela Ukrainy, podr籀髒owali rodacy kierowcy zatrudnieni na terenie Czeskiej Republik wraz z czonkami swoich rodzin Funkcjonariusz Su髒by Celnej po pobie髒nych ogldzinach autobusu postanowi skierowa pojazd do szczeg籀owej kontroli. Podejrzenia funkcjonariusza szybko si potwierdziy, kiedy kontrolerzy odkryli skrytki z papierosami w pododze pod fotelami dla pasa髒er籀w.

Po zdemontowaniu prawie wszystkich foteli celnicy opr籀髒nili skrytki, w kt籀rych znajdowao si 5300 paczek papieros籀w w znakomitej wikszoci marki Prima. Skrytki zostay przygotowane w spos籀b profesjonalny i doskonale zamaskowane. Do pr籀by przemytu przyzna si kierowca autobusu i w stosunku do niego zostao wszczte postpowanie karno-skarbowe. W wyniku przeprowadzonego postpowania kierowca podda si procedurze dobrowolnego poddania si karze i zgodzi si na zapacenia grzywy. Kara wyniosa 20 tysicy zotych i co najdziwniejsze kierowca niezwocznie uici kar grzywny, bo posiada przy sobie tak sum pienidzy. Z uwagi na wysok warto pojazdu funkcjonariusze celni nie zdecydowali si na. Jego zatrzymanie i po dziesiciogodzinnym przymusowy postoju, autobus uda si w dalsz podr籀髒.

Mercedes klasy S z dwufunkcyjnym bakiem

Czterdziestopicioletni mieszkaniec Czstochowy powraca z Ukrainy i w godzinach wieczornych w dniu 2 lutego odprawia si na przejciu granicznym w Krocienku. Siedzia za kierownic picioletniego, w peni wyposa髒onego, mercedesa klasy S. Warto tego „wypasionego” pojazdu wstpnie wyszacowano na 80 tysicy zotych. Pozornie wszystko wygldao normalnie, elegancki samoch籀d, kierowca o wygldzie biznesmena, pierwszy raz przekraczajcy granic w Krocienku i brak racjonalnych przesanek wskazujcych na gro驕b przemytu. Funkcjonariusz Su髒by Celnej, kierujc si chyba sz籀stym zmysem, zadecydowa jednak o koniecznoci szczeg籀owego skontrolowania pojazdu. Okazao si, 髒e w kontrolowanym mercedesie zosta przerobiony zbiornik paliwa. Przer籀bka polegaa na podzieleniu zbiornika paliwa na dwie czci, w jednej znajdowao si paliwo a w drugiej…te髒 „paliwo” ale tytoniowe.

W profesjonalnie przygotowanej skrytce znaleziono 787 paczek papieros籀w r籀髒nych marek. Dodatkowo w baga髒u podr籀髒nego znaleziono pi butelek w籀dki. Z uwagi na to, 髒e ujawniona skrytka bya klasyczn przer籀bk samochodu dla cel籀w przemytu, zadecydowano o zatrzymaniu mercedesa do dyspozycji sdu, kt籀ry zadecyduje o dalszych losach pojazdu i jego kierowcy. P籀驕niejsze postpowanie ujawnio, 髒e „czstochowski przemytnik” nie by nowicjuszem w przemytniczym fachu. Funkcjonariusze celni z Korczowej i Medyki odnotowali ju髒 wczeniej, podejmowane przez niego, pr籀by przemytu. Indagowany podczas przesuchania wyjani, 髒e powodem jego dziaania bya ch zdobycia pienidzy na wyksztacenie c籀rki.

Mody czowiek w starym Passacie

Mody mieszkaniec podsanockiego Czaszyna, powraca z Ukrainy, typowym dla przemytnik籀w, samochodem marki Volkswagen Passat. Ciekawostk jest, 髒e byli w tym samym wieku, zar籀wno samoch籀d jak i jego kierowca mieli po osiemnacie lat. Tym razem papierosy byy przemycane nie tylko w zbiorniku, ale r籀wnie髒 w koach jezdnych. Ujawniono 1183 paczki papieros籀w. Kilka dni po tym zdarzeniu, mody czaszynianin, dobrowolnie podda si procedurze samoukarania si, wyra髒ajc zgod, na przepadek samochodu i zapat kary grzywny w wysokoci 1500 zotych.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=558