:: [Nr 1/77] "Promyk Nadziei" w "Myliwskiej"
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-01-26 11:25:20)

W sobot 10 stycznia bie髒cego roku w ustrzyckiej restauracji „Myliwska” odbyo si tradycyjne spotkanie opatkowe dla podopiecznych i opiekun籀w Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”. Spotkanie zaszczycili swym udziaem przedstawiciele ustrzyckiego samorzdu w osobach starosty bieszczadzkiego Krzysztofa Gsiora i wiceburmistrza Jacka Przybyy, za o stron duchow spotkania zadbali ksi髒a z ustrzycki parafii rzymskokatolickich.
W spotkaniu uczestniczyo prawie 100 os籀b i poza tradycyjnym witecznym poczstunkiem podopieczni stowarzyszenia zaprezentowali przedstawienie jasekowe. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Modzie髒y Niepenosprawnej "Promyk Nadziei” to bardzo pr髒na organizacja dziaajca na rzecz wyr籀wnywania szans dzieci i modzie髒y niepenosprawnej oraz tworzenia warunk籀w do stymulacji ich rozwoju. Powstaa przed omiu laty z inicjatywy rodzic籀w i opiekun籀w niepenosprawnych dzieci. Jej dobrym duchem i energicznym szefem jest pani El髒bieta Granatowska. Coroczne spotkania opatkowe to jeden z wa髒nych element籀w dziaalnoci stowarzyszenia, kt籀ry jak wszystkie inne nie odbyby si bez wsparcia ludzi dobrej woli. Spotkanie wsparli Piekarnia „Szelc籀w” z Leska i ustrzycka hurtownia „Emu” pana Jacka Strusia. Obsug imprezy, dziki uprzejmoci dyrektora Juliana Czarneckiego, zapewnili uczniowie Bieszczadzkiego Zespou Szk籀 Zawodowych w Ustrzykach Dolnych: Pawe Szewczyk, Karol Sas, Kamil Urban, Artur Koodziej, Daniel Handermander, Marcin Cmokowicz i Arkadiusz Ttnowski a o posiki zadbay panie Zofia Skita i Ewa Bodulska. Wszystkim wymienionym uczestnikom i sponsorom spotkania pragniemy w imieniu Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” serdecznie podzikowa.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=513