:: [Nr 1/77] "Liczmy si ze sowami"
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-01-26 11:20:23)

W odpowiedzi na artyku, kt籀ry ukaza si w nr 16 gazety ”Nasze Pooniny” pt. „Czy髒by zieloni wandale”, informuj, 髒e wycicie starych i chorych drzew wok籀 budynku Nadlenictwa Ustrzyki Dolne byo konieczne i zgodne z liter prawa (Decyzja R-7635-187/08 wydana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych). Zagra髒ay one bezpieczestwu ludzi, parkujcym tam samochodom oraz obiektowi nadlenictwa.
Usunicie tych drzew byo przedsiwziciem celowym i zaplanowanym, nie majcym nic wsp籀lnego z wandalizmem. Po zakoczeniu prac remontowych plac zostanie ponownie obsadzony drzewami i krzewami, kt籀re bd zdobi posesj i wzbogac ziele miejsk.
Nadmieni pragn, 髒e my lenicy z Nadlenictwa Ustrzyki Dolne w 2008 r. posadzilimy prawie 1 mln drzewek. Nasze szk籀ki lene produkuj rocznie ponad 2 mln sadzonek drzew i krzew籀w na potrzeby zalesie i zadrzewie, zar籀wno dla wacicieli las籀w i os籀b fizycznych.

Ponadto prowadzimy dziaalno edukacyjn z zakresu lenictwa i ochrony rodowiska dla dzieci i modzie髒y, zajmujemy si edukacj rolnik籀w z zakresu zalesiania grunt籀w rolnych. Nadlenictwo finansuje akcje zwizane ze sprztaniem teren籀w wok籀 las籀w. Przytoczone dziaania wiadcz o du髒ym zaanga髒owaniu lenik籀w na rzecz dbaoci o rodowisko przyrodnicze.

In髒ynier Nadzoru
Nadlenictwa Ustrzyki Dolne
mgr in髒. Stanisaw Stpor


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=511