:: [Nr 1/77] Nowy dukat ustrzycki
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-01-26 11:02:58)

Lokalne dukaty na stae zadomowiy si w krajobrazie Ustrzyk Dolnych. W ubiegym roku podczas Karpackiego Jarmarku Turystycznego zaprezentowano dukata o nazwie „3 Czady” o kursie wymiany wynoszcym 3 zote. Emisja lokalnej waluty cieszya si du髒 popularnoci, std te髒 organizatorzy akcji, Gmina Ustrzyki Dolne dziaajca poprzez Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji, postanowili „p籀j za ciosem” i przygotowuj kolejn emisj.
Wkr籀tce Ustrzyki Dolne bd miay kolejnego dukata lokalnego o nazwie "Biesczady".
Moneta o nominale 4 Biesczady bdzie miaa rednic 27mm i wydana zostanie w nakadzie 20.000 sztuk. Szczeg籀ln atrakcj bdzie zapewne srebrna moneta o nominale 40 Biesczad籀w i rednicy 32mm, kt籀rej nakad wyniesie 500 sztuk. Pocztek emisji zosta zaplanowany na dzie 24 lutego 2009 roku. Nowy dukat zostanie zaprezentowany na ustrzyckim rynku podczas uroczystego otwarcia Og籀lnopolskiej Olimpiady Modzie髒y w Sportach Zimowych. Na zdjciu poni髒ej prezentujemy nowa ustrzycka walut.

adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=505