:: [Nr 12/72] Lesko 髒egna si z "Bieszczadami"
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-11-19 14:02:51)

W Lesku jest wiele nieruchomoci kt籀re z czasem zmieniaj sw籀j wygld, pojawiaj si nowe elementy, za stare pozostaj w naszej pamici jako wspomnienie. Przykadem ilustrujcym powy髒sze sowa s zmiany w wygldzie budynku Starostwa Powiatowego w Lesku.
W zwizku z pracami remontowymi na dachu budynku, zosta w dniu 20 pa驕dziernika 2008 r. cignity napis wpisujcy si w estetyk i histori miasta – "BIESZCZADY". Kwestia bezpieczestwa mieszkac籀w jest priorytetem.


Mirosaw Fedoryszak


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=400