:: [Nr 1/41] Co tam panie w polityce?
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-02-06 19:10:53)

Na razie ciche szemranie

„Sejmik wojew籀dzki- poczmy siy” taki tytu nosi materia w poprzednim numerze Naszych Poonin, a dotyczy wyonienia wsp籀lnego kandydata z powiatu bieszczadzkiego w wyborach samorzdowych do Sejmiku samorzdowego Wojew籀dztwa Podkarpackiego. Jak si okazuje rewolucji ten wniosek na razie nie zrobi, ale ciche szemranie si zaczo. Okazuje si, 髒e pomys jest niezy, ba wart zrealizowania tylko 髒eby tym jedynym kandydatem by nasz czowiek. Tak na razie myl najmocniejsze organizacje i partie z terenu powiatu. Najmocniejszymi czuj si BSS i PiS, i najprawdopodobniej bd takiego kandydata chciay wyoni ze swojego grona. Oczywicie to co tutaj pisz s to wiadomoci nieoficjalne , nie mniej jednak pochodzce od os籀b kt籀re sporo znacz w dw籀ch wymienionych organizacjach. Jeli tak by si stao to jednego kandydata nie bdzie bo te niby mniejsze partie na zasadzie rewan髒u wystawia swoich ludzi na listy. W ten oto spos籀b arogancja chwilowo mocniejszych sprawi, 髒e zn籀w nie bdziemy mieli swego kandydata w sejmiku. Mo髒na temu zaradzi lecz trzeba rozmawia ze wszystkimi, bo jak pokazay ostatnie wybory parlamentarne ci niby mocniejsi w og籀lnym rozrachunku wcale tacy mocni nie s. Kandydaci PO i PiS zdobyli cznie w powiecie bieszczadzkim nieco ponad dwa tysice gos籀w, na prawie siedem tysicy gos籀w oddanych. Nie tyko matematyk spostrze髒e zapewne , 髒e stanowi to zaledwie okoo 30% wszystkich wa髒nych gos籀w. Wida wic jasno , 髒e porozumienie PO i PiS to za mao.
Problemem jest te髒 zapewne to kto ma by tym kandydatem, bo targi midzy partiami do niczego tu nie doprowadz, bowiem ka髒da bdzie uwa髒a , 髒e to ich czowiek jest faworytem. To jak raz bardzo atwo zrobi. Wystarczy z grona ludzi wytypowanych przez partie wybra w lokalnym referendum, lub jak to inni nazywaj w prawyborach tego najlepszego, a p籀驕niej i za nim murem. Czy jest to mo髒liwe ? Myl , 髒e nie i to z dw籀ch powod籀w. Po pierwsze nie wierz by wszyscy kandydaci chcieli si podda takiemu publicznemu sprawdzianowi, po drugi jeli kandydat tych mocniejszych przegra by prawybory to jego organizacja zamie umow i go wstawi na list. Pora wic zapyta po jakie licho tym si tak przyjmowa? Odpowied驕 jest prozaicznie prosta. Na przykad jeli w dotychczasowym zarzdzie powiatu i prezydium rady znale驕li by si ludzie SLD to mo髒e dziki temu - 髒e przez prawie ca kadencje rady w kraju rzdzio SLD – dao by si wyremontowa kilka kilometr籀w dr籀g powiatowych wicej, zdoby wicej pienidzy dla szpitala z NFZ. Prosz popatrze na powiat Leski gdzie wyremontowano prawie trzydzieci kilometr籀w dr籀g, za szpital jest po generalnym remoncie w dobrej kondycji finansowej. Wprawdzie w Lesku tylko starosta jest z SLD , ale stworzono tam szerok koalicj w kt籀rej skad wchodz r籀髒ne opcje i wida efekty .Koalicja , kt籀ra rzdzi teraz powiatem bieszczadzkim wolaa mie SLD i PSL w opozycji, dlatego szpital tonie w dugach, a w drogach co drgno dopiero pod koniec kadencji. Powie kto , 髒e to nieuczciwe, a w takim razie dlaczego rzd SLD- owski miaby pomaga swoim zagorzaym przeciwnikom.
Tworzenie lokalnych samorzd籀w nie mo髒e by powielaniem og籀lnopolskich podzia籀w, a wyanianiem ludzi sprawnych organizacyjnie, kt籀rzy wsp籀lnymi siami dziaali by dla dobra miasta , gminy , powiatu. Tu na dole nie powinno by koalicji i opozycji, bo przy notorycznej mizerii bud髒etowej samorzd籀w budzi to umiech za髒enowania. Jednak propozycja wsp籀pracy zawsze powinna wychodzi od zwycizc籀w, bo przecie髒 nie przegrany powinien to robi.
Mimo i髒 nie wierz w zwycistwo zdrowego rozsdku w tegorocznych wyborach samorzdowych, bd si stara usilnie na amach Poonin apelowa o takie wanie rozwizania. Owszem powinna istnie w wyborach jak najszersza paleta partii politycznych , komitet籀w wyborczych, organizacji , ale gdy zostanie ju髒 ustalona lista radnych podziay polityczne powinny znikn. R籀髒norodno opcji powoduje r籀髒norodno pomys籀w, sposob籀w ich zaatwienia, i co te髒 wa髒ne r籀髒norodno doj do os籀b kt籀re maj w kraju wpyw na wszelkiego rodzaju decyzje. Nie wiem czy warto z tego rezygnowa by nie dopuci jednej czy dw籀ch os籀b do jakiej niezbyt wysokiej funkcji w radzie , czy zarzdzie. Wszak jasnym jest , 髒e to zwycizcom zawsze przypadn funkcje najwa髒niejsze. Marzy mi si taka wanie rada bez podziau na naszych i obcych. Rada , kt籀ra od samego pocztku powici swe dziaania nie na wewntrzne przepychanki , ale na dziaanie dla dobra samorzdu. Jak wida po ostatniej kadencji samorzdu powiatu bieszczadzkiego troch tego czasu na to wanie zmarnowano.

Martyna


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=33