:: [Nr 7/67] Moim zdaniem
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-08-19 13:00:08)

Powiat Bieszczadzki to w skali kraju powiat mikroskopijny jeli chodzi o liczb mieszkac籀w, wielki jeli chodzi o obszar. Jednak wadza su髒y ludziom, a nie kilometrom kwadratowym powierzchni. Wydawa by si mogo, 髒e w zwizku z ma iloci ludzi zamieszkujcych powiat, tak髒e problem籀w do rozwizania bdzie niewiele. Tak si tylko jednak wydaje, bo prawd m籀wic nikt nie wie tego naprawd.
Powiat skada si z trzech gmin, z kt籀rych dwie, Czarna i Lutowiska zamieszkuje po nieco dwa tysice mieszkac籀w, czyli tyle ile jedn z mniejszych wsi np. w powiecie brzozowskim.
Nie oznacza to jednak, 髒e problemy tej garstki ludzi s mniej istotne ni髒 gmin o wiele wikszych.
Ka髒da z trzech gmin ma swoje wybrane demokratycznie rady, ka髒da ma wybranych w bezporednich wyborach w籀jt籀w i burmistrza. Wydawa by si mogo, 髒e wszystko jest w jak najlepszym porzdku. Czy aby na pewno? Moim skromnym zdaniem nie.
Pr籀cz rad gmin i miasta istnieje te髒 rada powiatu bieszczadzkiego, z racji samej nazwy nadrzdna nad radami gmin, tak jak sejmik samorzdowy wojew籀dztwa Podkarpackiego jest nadrzdn jednostk samorzdow nad radami gmin i powiat籀w. Nadrzdna nie oznacza pozbawiajca samorzdy ni髒szego szczebla samodzielnoci. Tej nikt samorzd籀w pozbawi nie mo髒e, chyba 髒e przekroczone zostan zasady bezpieczestwa bud髒etowego. Wtedy wkracza komisarz. Jestem drug kadencj radnym powiatu i prawd m籀wic gdyby nie praca dziennikarska, niewiele bym wiedzia co si dzieje w gminach powiatu bieszczadzkiego. Na sesje rady powiatu zapraszani s w籀jtowie gmin Czarna i Lutowiska, nie wiem czy zaprasza si kogo z gminy Ustrzyki. Z zaproszenia korzysta g籀wnie w籀jt Czarnej Marcin Rogacki i to na dodatek korzysta do aktywnie. Cakowicie olewa sesje rady powiatu w籀jt gminy Lutowiska. Wida powiat mu do niczego nie potrzebny, lub ceni znacznie wy髒ej swoje umiejtnoci ni髒 umiejtnoci zarzdu i rady powiatu bieszczadzkiego. A przecie髒 w 髒yciu r籀髒nie mo髒e by , tak 髒e i pomoc powiatu mo髒e si w籀jtowi czasami przyda.
Powiat bieszczadzki nawiza przyjazne stosunki z powiatami Staro –Samborskim i Turka na Ukrainie. Radni powiatu gocili w obu tych powiatach, a radni ze Starego Sambora w liczbie okoo dziewidziesiciu odwiedzali Ustrzyki uczestniczc we wsp籀lnych sesjach. Teraz skomplikowana odprawa graniczna rozlu驕nia te kontakty, nie mniej jednak cay czas, cho w ograniczonej formie do nich dochodzi. Jak wida z Ukrain mo髒na. W czasie tych kontakt籀w nawizane zostay te髒 osobiste kontakty, dla radnych bieszczadzkich radni z Ukrainy to ju髒 nie anonimowe osoby.
A co z radnymi bieszczadzkich gmin. Ano pena anonimowo. Owszem znam kilka os籀b z rad w Lutowiskach i Czarnej, znam radnych Ustrzyk ale ju髒 nie wszystkich. wiadczy to o tym, 髒e 髒yjemy w osobnych gminnych republikach, kt籀rym wcale nie zale髒y na nawizaniu wzajemnych kontakt籀w. To najgorsze z mo髒liwych rozwiza. Wszak w gminach Czarna i Lutowiska je髒d髒 po powiatowych drogach i zapewne nie wiedz dokadnie kt籀re to s. Mieszkacy tych gmin lecz si w powiatowym szpitalu i zapewne nie znaj jego finansowej kondycji. Wysyaj swoje dzieci do szk籀 rednich nie w peni zdajc sobie spraw z czego si one utrzymuj. Staraj si o pozwolenia na budow, organizuj imprezy kt籀re mogli by dofinansowa z powiatowych pienidzy, ale te髒 o tym nie wiedz.
Przedstawicielami mieszkac籀w w tych gminach s radni. Jest ich we wszystkich trzech gminach po 15 jeli doda 15 radnych powiatu zrobi si grupa szedziesiciu samorzdowc籀w. Czy to du髒o, czy mao trudno mi oceni. Myl jednak, 髒e bez wzgldu na ich liczb przynajmniej raz w roku wszyscy powinni si spotka na wsp籀lnej sesji. Na sone paluszki , kaw , herbat i wod mineraln mog si zo髒y sami radni jeli miao by to zrujnowa bud髒ety tych jednostek. Tak髒e komisje problemowe rad powinny raz w roku spotyka si na wsp籀lnych posiedzeniach. Tylko wtedy problemy gmin i powiatu stan si wsp籀lnymi problemami, tylko wtedy bdzie mo髒na im skuteczniej zaradzi. No i co najwa髒niejsze radni gmin pytani o jednostki powiatowe, a radni powiatu pytani o to co si dzieje w caym powiecie nie bd si ju髒 musieli zasania niewiedz. Spotkania takie nikomu nie ujm honoru i wadzy, bo nie taki ma by ich cel. Spowoduj jedno, mianowicie to 髒e wszyscy samorzdowcy powiatu bieszczadzkiego poczuj si odpowiedzialni za nasz ma ojczyzn, przypisany nam spory kawaek Bieszczad籀w.


Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=313