:: [Nr 6/66] Wacaw Posadzki- dlaczego startuj w wyborach do Senatu
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-07-07 16:54:47)

Dugo zastanawiaem si nad tym krokiem, jednak po dokadnym przemyleniu wszystkich za i przeciw, podjem to wyzwanie.


Bierze si to std, 髒e zale髒y mi na rozwoju tej czci wojew籀dztwa podkarpackiego, dlatego 髒e tu si urodziem, tu si wychowaem, tu pracuj i teraz te髒 tu wychowuj swoje dzieci. Jestem patriot lokalnym, dla kt籀rego sprawy, kt籀rymi 髒yj ludzie Podkarpacia s mi szczeg籀lnie bliskie, bo jako przedsibiorca- pracodawca, spoecznik, ojciec rodziny, spotykam si z nimi na co dzie. Jestem prezesem i wsp籀wacicielem Firmy Handlowej „MAX- POL” w Kronie, kt籀ra zajmuje si sprzeda髒 hurtow i detaliczn artyku籀w wyposa髒enia azienek. Firma posiada swoje plac籀wki na terenie Krosna, Jasa, Sanoka, Leska i Brzozowa. Zatrudnia 40 pracownik籀w. Firma „MAX-POL” zamierza w najbli髒szym czasie otworzy sw籀j oddzia w Ustrzykach Dolnych.


Zreszt mam na terenie powiatu bieszczadzkiego wielu znajomych i przyjaci籀. Bowiem peniem swego czasu funkcj dyrektora ZURT-u w wojew籀dztwie kronieskim. Z racji tej funkcji wielokrotnie odwiedzaem Ustrzyki Dolne. Do dzisiaj utrzymuje kontakty z tymi lud驕mi, a tym samym wiem jakie s najwa髒niejsze problemy, kt籀rych rozwizania oczekuj mieszkacy Bieszczad.


Jestem czowiekiem energicznym, dobrym organizatorem, wzbudzajcym zaufanie dlatego te髒 uwa髒am, 髒e gos oddany na mnie bdzie dla mieszkac籀w Bieszczad dobr inwestycj.

Wacaw Posadzki - kandydat na senatora, pozycja Nr 7 na licie.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=303