:: [Nr 6/66] Na ucho
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-07-07 16:47:59)

Dzikujemy leszczanom

Zamiecilimy w poprzednich Pooninach zdjcia reklamy jednego z leskich sklep籀w ustawione przy g籀wnej drodze od strony Ustrzyk. Reklam „przyjaciele” Ustrzyk z tego miasta ozdobili niezbyt gustownymi napisami, kt籀rych nie bdziemy tutaj po raz drugi cytowa, by nie sprawia satysfakcji ich autorom. Jak si okazuje reakcja na ten materia bya natychmiastowa. Ordynarne napisy zostay zlikwidowane, a tablica reklamowa odnowiona. W poprzednim numerze pisalimy tak髒e o ustrzyckich „artystach” od siedmiu boleci smarujcych po cianach . Apelowalimy o podjcie wsp籀lnego frontu walki z wandalami. Cieszy wic reakcja w Lesku za co Ustrzyki dzikuj. Konkurowa bowiem mo髒na i trzeba, byle z korzyci dla obu miast, bez chamstwa i wandalizmu.


Niech si wici 3 maja

wito 3 maja jest obchodzone w caym kraju niezwykle uroczycie. Prawd m籀wic niewiele os籀b wie co ten dzie upamitnia, ale wiele os籀b towarzyszy trzeciomajowym pochodom. Co niekt籀rzy twierdz, 髒e jest to wito urzdnik籀w i samorzdowc籀w, bowiem to g籀wnie oni skadaj wiece i wizanki kwiat籀w pod pomnikami i tablicami pamici w tym dniu. Nie pora i miejsce przedstawia tutaj wydarzenia , kt籀re legy u podstaw tego wita. Nam chodzi o co innego. Ot籀髒 wiele os籀b towarzyszcych pochodowi pytao naszych redaktor籀w jaki jest program trzecio majowych uroczystoci. Mieszkacy Ustrzyk chcieli by na uroczystej akademii, chcieli obejrze poch籀d i skadanie wiec籀w, chcieli tez uczestniczy w pozostaych imprezach zwizanych z tymi obchodami. Niestety program obchod籀w znany by jedynie samorzdowcom, przedstawicielom zaproszonych firm i urzd籀w. Nikt nie pokwapi si by program uroczystoci znalaz si tez na og籀lnie dostpnych tablicach informacyjnych. To nie pierwszy taki przypadek. Podobnie byo z koncertem orkiestry garnizonowej z Przemyla , czy tez z uroczystoci wrczenia sztandaru Pastwowej Stra髒y Po髒arnej. To bd organizator籀w, kt籀ry powinien by naprawiony ju髒 podczas obchod籀w dnia niepodlegoci 11 listopada.


Co si zmienia

Szpital w Ustrzykach przysparza zmartwie zar籀wno wadzom jak i mieszkacom powiatu. Pow籀d, to za sytuacja finansowa.


Cieszy jednak, to 髒e nie wylewa si tylko z tego powodu krokodylich ez, a co nieco si robi, by go zmodernizowa, ulepszy. Takim maym krokiem do przodu jest zamontowanie nowych automatycznych drzwi. Niby nic, a jednak wiele. Midzy innymi ta inwestycja pozwala wierzy, 髒e szpital wyjdzie z opresji.


Kibole do pierdla

Wszystkich cieszy wygld poprawiajcej si estetyki miasta. Odnawianych jest coraz wicej budynk籀w. Staj si one coraz bardziej kolorowe przez co znika z naszych ulic przysowiowa szarzyzna. Du髒a w tym zasuga wadz miasta i wsp籀lnot mieszkaniowych, kt籀re na ten cel wydaj co roku niemae pienidze.


Nie wszystkim to jednak w smak. Jest w miecie grupa 20 mo髒e 30 wyrostk籀w, dla kt籀rej upstrzenie wtpliwej jakoci intelektualnej napisami nowo odnowionych elewacji to chluba i punkt honoru. Nazywaj siebie „kr籀lami Bieszczad”, fanami KS „Bieszczady” i co tam jeszcze do tych gupich b籀w im wpadnie. Pisz po cianach, bo czuj si bezkarni. Za ich wandalizm pacimy wszyscy. A napisy jak na tym zdjciu kuj w oczy i budz niesmak. Mo髒e w kocu warto byoby na powa髒nie zaj si tym problemem jak zrobio to wiele du髒o wikszych od Ustrzyk miast w Polsce. Bardzo surowe kary finansowe dla tych pseudo artyst籀w to tylko jedna z mo髒liwoci ich karania. I to nie sto, czy te髒 dwiecie zotych. z tego to oni si miej. Rzetelne wyliczenie kosztu odnowienia caej ciany pewnie ostudzioby zapdy wielu z nich. Du髒 rol do odegrania ma tutaj policja. Problem ten powinien sta si dla nich jednym z priorytet籀w. Tak jak i dla sd籀w, kt籀re w wikszym ni髒 dotychczas stopniu wydawayby surowe wyroki, zamiast umarza postpowania ze wzgldu na ma szkodliwo czynu. No i w kocu rodzice powinni ponosi wszystkie konsekwencje cznie z finansowymi je髒eli zapany delikwent oka髒e si niepenoletnim. By mo髒e wtedy bardziej zainteresuj si co ich „pociechy” robi w wolnym czasie. Ka髒dy6 wyrok wydany w takiej sprawie z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wysokoci kary powinien by zamieszczony w lokalnej prasie. Co jak co, ale ludzie najbardziej boj si wstydu. To ju髒 zostao udowodnione.


Przedszkolaki si doczekay

Pisalimy niedawno o fatalnym przynajmniej na oko stanie technicznym przedszkola przy ul. Pionierskiej w Ustrzykach. Odpadajce tynki, zdezelowana stolarka okienna nie sprawiay najlepszego wra髒enia.


Dziwi si nale髒ao maluchom, 髒e do takiego przedszkola chciay jeszcze chodzi. Dlatego z przyjemnoci i satysfakcj odnotowujemy fakt, 髒e wadze miasta w kocu podjy si remontu tego obiektu. Wymieniono ju髒 okna. W tej chwili trwaj prace przy elewacji budynku. Zostanie on ocieplony i pomalowany przez co istotnie poprawi si jego estetyka. Mamy nadziej, 髒e pomylano te髒 o otoczeniu przedszkola. Nier籀wna, zapadajca si trelinka i walce si, zaronite ogrodzenie od ulicy Wyzwolenia sprawiaj ponure wra髒enie.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=300