:: [Nr 6/66] Niepenosprawni z DS na Sowacji
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-07-07 16:20:31)

W weekend na przeomie maja i czerwca odby si na Sowacji w Giraltovcach „Midzynarodowy Festiwal kultury i sportu dzieci i modzie髒y niepenosprawnej”.


Uczestniczyy w nim osoby niepenosprawne z szeciu pastw: Sowacji, Czech, Polski, Wgier, Ukrainy i Izraela. Stron Polsk reprezentoway: rodowiskowy Dom Samopomocy i Orodek Szkolno-Wychowawczy z Ustrzyk Dolnych oraz om Pomocy Spoecznej z Lubziny (woj. Podkarpackie). Honorowym patronatem festiwal obja ma髒onka Prezydenta Sowacji Sylwia Gaszparowiczowa. W ramach festiwalu niepenosprawni z DS uczestniczyli w pitek w koncercie z okazji Dnia Dziecka oraz otwarciu wystawy prac os籀b niepenosprawnych. Na uroczyste otwarcie przybyli te髒 Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Henryk Suuja, Starosta Powiatu Bieszczadzkiego – Krzysztof Gsior oraz W籀jt Czarnej – Marcin Rogacki, kt籀rzy po ogldniciu koncertu i uroczystym spotkaniu dla zaproszonych goci w Domu Pomocy Spoecznej w Giraltovcach udali si na spotkanie do tamtejszego magistratu, gdzie z Primatorem (Burmistrzem) Giraltoviec rozmawiali na temat mo髒liwoci wsp籀pracy pomidzy naszymi miastami. Miejmy nadziej, 髒e trwajca od 3 lat wsp籀praca pomidzy naszymi ustrzyckimi jednostkami a sowackimi partnerami poszerzy si o wsp籀prac naszych samorzd籀w. W drugim dniu uczestnicy DS wzili udzia w zawodach sportowych i rywalizowali w konkurencjach sportowych przed poudniem oraz w konkursie plastycznym po obiedzie.


W niedziel do Giraltoviec przyjechay dzieci ze Specjalnego Orodka Wychowawczego i wziy udzia w ekumenicznej mszy witej odprawianej w amfiteatrze. Po obiedzie dzieci wystpiy w przegldzie artystycznym w amfiteatrze gdzie wykonay dwa tace nowoczesne i razem z mieszkankami Domu Pomocy Spoecznej w Lubzinie reprezentoway nasz kraj i miasto na tej midzynarodowej imprezie. Festiwal by du髒ym wydarzeniem kulturalnym w Giraltovcach.
Organizatorzy, kt籀rymi byli miasto Giraltovce, Specjalna Szkoa i Dom Pomocy Spoecznej w Giraltovcach uzyskali na niego wsparcie finansowe z Sowackiego Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wyszechrackiego Funduszu. Dla naszych uczestnik籀w z DS oraz uczni籀w SOW w Ustrzykach Dolnych bya to kolejna wielka przygoda, kt籀ra pozwolia im pozna nowych przyjaci籀 niepenosprawnych z innych kraj籀w i zostawia wiele przyjemnych wspomnie.

DS


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=294