:: [Nr 5/65] Nowe tablice informacyjne przy IT w Lesku
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-06-03 13:00:48)

Przy Ratuszu Miejskim i Bieszczadzkim Centrum Informacji Turystycznej w Lesku zostay umieszczone w miejsce starych trzy nowe tablice informacyjne. Na jednej z nich znajduje si plan miasta Leska z opisem: bazy noclegowej, gastronomii i wa髒niejszych miejsc w miecie. Druga tablica to opis i fotografie zabytk籀w Leska i okolic oraz miejsc, kt籀re warto zobaczy wraz z histori miasta. Trzecia tablica to mapa Bieszczad籀w z dokadnym jej opisem. Estetyczne i kolorowe, przycigaj uwag.


Jest to jedno z wielu przyszych dziaa promocyjnych miasta, kt籀re doprowadz do uatrakcyjnienia Bramy Bieszczad籀w. Takich i innych zamierze doprowadzajcych do rozwoju gospodarczego w kontekcie turystyki w tym piknym bieszczadzkim miasteczku bdzie wicej, zwaszcza 髒e trwa w tej chwili remont i modernizacja Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej, prowadzone jak na razie z wasnych rodk籀w bud髒etowych Urzdu Miasta i Gminy Lesko, kt籀re postawio sobie rozw籀j turystyki za priorytet. Jednak髒e Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej, wchodzce w skad Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji bdzie si stara o rodki finansowe z innych 驕r籀de na rozw籀j turystyki i promocji. Z udowodnieniem tego nie bdzie najmniejszego problemu, co jest zgodne z zapisem w strategii samego Centrum Informacji Turystycznej, kt籀re ju髒 w niedalekiej przyszoci bdzie aspirowa do jednego z najwa髒niejszych centr籀w na Podkarpaciu, majc do tego niezaprzeczalne prawo i wiele atut籀w oraz sympatyk籀w.

Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej w Lesku
Jacek eszega


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=290