:: [Nr 5/65] mierdzce oszczdnoci
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-06-03 12:53:04)

Solina jest niewtpliwie letni stolic Bieszczad. Od maja do wrzenia odwiedza j setki tysicy ludzi. Prawdziwy sezon letni jest jeszcze kr籀tszy bo trwa raptem p籀tora miesica. Wydawa by si mogo, 髒e jakakolwiek dziaalno gastronomiczna, handlowa, rekreacyjna, przy tak kr籀tkim sezonie nie jest zbyt dochodowa. Nic bardziej bdnego ni髒 takie rozumowanie. Prowadzenie dziaalnoci przez ten kr籀tki czas pozwala spokojnie przeczeka pozostay czas bez pracy i troski o rodki utrzymania. Jest to wrcz zoty interes. Dowodem na to nich bdzie przetarg jaki odby si niedawno na dzier髒aw dw籀ch malutkich dziaek tu髒 przy koronie zapory. Chtnych byo wielu, a dziaki wylicytowali ci, kt籀rym mo髒e nie byy zbyt potrzebne ale nie chcieli dopuci do nich konkurencji. Nie musz dodawa, 髒e kwota dzier髒awy bya spora.
Wydawa by si wic mogo, 髒e dla tych ludzi cigncych kokosy z dziaalnoci nad zalewem kwota kilkuset zotych , to rzecz kt籀rej nawet nie zauwa髒. Nic bardziej bdnego. Ludzie, kt籀rzy w sezonie potrafi wycign nawet kilkadziesit tysicy z zysku, potrafi te髒 k籀ci si o marne kilkadziesit lub kilkaset z. Chodzi o problem mieci. Produkuj je wszyscy, lecz ka髒dy uwa髒a, 髒e to ssiad powinien za nie paci. W boju o te marne kilkaset zotych wielcy przedsibiorcy nie przebieraj w rodkach. Donosz na ssiad籀w, podrzucaj im swoje mieci , gotowi s do rkoczyn籀w, pozbywaj si wszelkich hamulc籀w nie m籀wic ju髒 o jakiejkolwiek kulturze. Oczywicie potrafi te髒 wywozi mieci daleko od miejsca dziaalnoci. To wanie mieci przedsibiorc籀w z Soliny zdobi pobocza drogi z Ustianowej przez obozew na Solin- Jawor. Mo髒na to okreli jednym sowem- wstyd. Jednak sporo z tych os籀b nie zna tego pojcia. Nie rozumiej, 髒e swoim bezmylnym postpowaniem odstraszaj swoich karmicieli, czyli turyst籀w. Bo drogi dojazdowe do zalewu pene wyrzuconych mieci odstraszaj od odwiedzenia jego brzeg籀w. Kto kiedy powiedzia , 髒e w interesach trzeba by bezwzgldnym. To prawda, ale gupim by nie warto. To w interesie tych wanie ludzi jest to by na zalewem byo czyciutko i by si tak dziao warto nawet doo髒y wicej ni髒 teraz ich to kosztuje. Ale na wyrobienie takich nawyk籀w trzeba chyba wymiany jednego pokolenia. Oczywicie sowa, kt籀re tutaj pady nie dotycz wszystkich os籀b prowadzcych dziaalno nad zalewem soliskim. S te髒 tacy, kt籀rzy pr籀cz pacenia normalnych stawek, staraj si utrzymywa porzdek za dodatkowe pienidze z wasnej kieszeni. Wypada mie nadziej, 髒e niebawem oni bd nad zalewem w wikszoci.

/steb/


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=288