:: [Nr 5/65] Przemeblowanie w bieszczadzkim SLD
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-06-03 12:44:33)

Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi na rozdro髒u. Na przeomie maja i czerwca odbdzie si w Warszawie Kongres SLD, kt籀ry zdecyduje o kierunkach dziaania i dalszych losach tej partii. Kongres poprzedziy zjazdy sprawozdawczo- wyborcze w powiatowych i wojew籀dzkich organizacjach SLD.


Nie da si ukry, 髒e SLD prze髒ywa spory kryzys to髒samoci. Partia ta przez pewien okres czasu zapomniaa o swoim rodkowym czonie nazwy, czyli o lewicy. SLD podczas rzd籀w Leszka Millera obraa drog liberalna i ostro prokapitalistyczn. Ministrowie rzdu Millera Belka, Hausner szuka zaczli oszczdnoci bud髒etowych u najbiedniejszych, przy nich jak m籀wio si w SLD Leszek Balcerowicz, to skrajny lewicowiec. Nic dziwnego, 髒e Miller nie dotrwa nawet do koca kadencji rzdu, za wadze SLD zaproponoway to stanowisko jeszcze wikszemu liberaowi Markowi Belce. Taka postawa wadz lewicowej partii spowodowaa, 髒e wyborcy zweryfikowali j w wyborach 2005 roku, odsuwajc SLD od wadzy. Lewicowy elektorat przej PiS. Dwa lata p籀驕niej SLD zn籀w przegrao wybory, bo po pierwsze dalej robio oko do libera籀w z Partii Demokratycznej ni髒 bronio spraw socjalnych. Wyborcy tym razem zaufali Platformie Obywatelskiej, bardziej na zasadzie plebiscytu zgodnie z zasad byle tylko nie PiS. Zrozumiaym jest te髒 to, 髒e sporo ludzi zwizanych z SLD opucio jej szeregi gdy tylko partia przestaa rzdzi. To ci, kt籀rzy chc co ugra gdy partia rzdzi, uciekaj jak szczury do innych partii gdy ta do kt籀rej nale髒eli przegrywa.

Zjazd powiatowy bieszczadzkiej organizacji SLD odby si 20 kwietnia. Na zje驕dzie nie pojawi si dotychczasowy przewodniczcy powiatowej organizacji SLD Krzysztof Wnuk. Nie wyjani tez przyczyn dla, kt籀rych zlekcewa髒y choby tych, kt籀rzy trzykrotnie wybierali go przewodniczcym. W zje驕dzie uczestniczyli pose Wojciech Pomajda, sekretarz Rady Wojew籀dzkiej SLD Anna Kowalska, kandydat SLD w wyborach uzupeniajcych do Senatu Wacaw Posadzki oraz dyrektor biura poselskiego Mariusz Iwaniszyn.

Delegaci zgosili dwie kandydatury na przewodniczcego RP SLD Marka Bka i Wiesawa Stebnickiego. W wyborach wygra Wiesaw Stebnicki, kt籀ry bdzie przewodniczcym rady przez najbli髒sz kadencj. Wiesaw Stebnicki zosta te髒 wybrany czonkiem RW SLD. Sekretarzem RP SLD zostaa Magorzata Jachym. Delegaci wybrali te髒 rad powiatow w skad kt籀rej opr籀cz przewodniczcego i sekretarz weszli Stanisaw Stpor, Stanisaw Szymaczyk, Agata Pupek, Stanisaw Lach, Wojciech Kowalski, Fryderyk Lis, Marek Bk.

Dla tych co znaj nieco ukad jaki jeszcze nie tak dawno mia miejsce w miejscowym SLD, zaskoczeniem mo髒e by fakt i髒 praktycznie rzecz bior w nowej radzie nie ma nikogo zwizanego z byym posem Witoldem Firakiem. Pierwszym sprawdzianem poparcia dla SLD na terenie powiatu bieszczadzkiego bd wybory uzupeniajce do Senatu RP. SLD wystawia w nich przedsibiorc z Krosna Wacawa Posadzkiego. SLD w Bieszczadach osigaa zawsze prawie dwukrotnie lepszy wynik ni髒 na caym Podkarpaciu. Nowa rada zadowolona bya by gdyby wynik w tych wyborach oscylowa wok籀 20%. Rada Powiatowa zmienia tez ostatnio swoja siedzib, kt籀ra mieci si teraz w biurze poselskim posa Wojciecha Pomajdy przy ulicy 29 listopada 15 w budynku dawnych Poonin.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=287