:: [Nr 5/65] Ranking diet radnych samorzdowych
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-06-03 12:39:30)

Zgodnie z zapowiedzi z poprzedniego wydania „Naszych Poonin” kontynuujemy publikacj diet radnych samorzdowych. Dzisiaj por籀wnujemy diety radnych Rad Miejskich Leska i Ustrzyk Dolnych. W kolejnym przedstawimy diety radnych wybranych Rad Gmin z powiat籀w Leskiego i Bieszczadzkiego.

Rada Miejska w Lesku:Diety leskich radnych wypacane s w formie ryczatu i kwota rocznej diety wynika z przemno髒enia miesicznego ryczatu przez dwanacie miesicy. Urzd Miejski w Lesku poda nam tylko informacj o wysokoci miesicznego ryczatu poszczeg籀lnych radnych.

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych:Diety radnych z Ustrzyk Dolnych obliczane s poprzez przemno髒enie stawki za udzia w posiedzeniu Rady przez ilo posiedze. Zamieszczone wielkoci obejmuj rzeczywiste kwoty wypacone radnym w 2007 roku, na podstawie informacji uzyskanych z ustrzyckiego Urzdu Miejskiego.
Mieszkacy ustrzyckiej gminy wydaj na utrzymanie swoich przedstawicieli wicej ni髒 mieszkacy ssiedniego Leska. Miesicznie r籀髒nica ta wynosi ponad trzy tysice zotych, za w skali roku siga bez maa kwoty czterdziestu tysicy zotych. W poprzednim numerze por籀wnywalimy diety radnych samorzd籀w powiatowych obu miast i r籀髒nica bya bardzo podobna z tym 髒e wicej na swoich samorzdowc籀w wydawali mieszkacy powiatu leskiego. Trudno zrozumie przyczyny takich r籀髒nic. Oba powiaty leski i bieszczadzki, oraz obie gminy leska i ustrzycka, s podobnej wielkoci z podobn skal problem籀w. Skd wic r籀髒nica w wysokoci diet sigajca kilkudziesiciu procent. O czym to wiadczy? O zapobiegliwoci jednych i niezaradnoci drugich, czy te髒 o mniejszej lub wikszej dbaoci o stan bud髒et籀w swoich jednostek samorzdowych? Nie znajduj racjonalnego wyjanienia tak ogromnych r籀髒nic. Zgodnie z przyjt zasad przedstawione w tym cyklu informacje pozostawiamy bez komentarza.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=285